Welkom bij ZorgSaam. U bezoekt een polikliniek of u bent bij ons opgenomen.

Patiënten hebben vaak een verminderde weerstand. Dat komt door ziekte of behandeling. Ze kunnen daardoor sneller een infectie oplopen. Een infectie ontstaat door een bacterie, virus of schimmel. Binnen ZorgSaam doen wij er alles aan een infectie te voorkomen. Op deze pagina leest u wat u daar zelf aan kunt doen.

Microscopisch klein

Bacteriën en virussen zijn zo microscopisch klein dat ze niet zichtbaar zijn met het blote oog. Verspreiding van persoon maar persoon, bijvoorbeeld via contact of voorwerpen, is daarom ook niet zichtbaar. Gelukkig zijn de meeste bacteriën en virussen onschadelijk voor de mens en meestal zelfs nuttig. Helaas kunnen sommigen ziekten veroorzaken. Daarom nemen we in het ziekenhuis en in zorginstellingen extra hygiëne maatregelen om verspreiding van bacteriën en virussen te voorkomen.

Wat kunt u zelf doen om verspreiding van bacteriën en virussen te voorkomen?

Bent u als patiënt opgenomen in het ziekenhuis? Houdt u zich dan aan het volgende:

Handhygiëne

Handhygiëne voorkomt dat bacteriën en virussen van onze handen verder worden verspreid. Daarom passen onze zorgverleners zo vaak handhygiëne toe.

Goede handhygiëne is ook voor u en uw bezoek belangrijk.

Was uw handen:

  • voor het eten;
  • na toiletbezoek,
  • na contact met urine of stoelgang;
  • na hoesten of niezen.

Pas handhygiëne toe als u uw kamer verlaat om naar een onderzoek of behandeling te gaan. Zeep, zakdoekjes en handalcohol zijn op uw kamer aanwezig. Zijn ze op, vraag dan aan uw verpleegkundige om deze aan te vullen.

Wij vragen u daarnaast het volgende in acht te nemen:

  • Raak wonden, katheters en verbanden niet met uw handen aan.
  • Gebruik bij niezen en hoesten een papieren zakdoek, of de binnenkant van uw elleboog en gooi de papieren zakdoek direct na gebruik weg.
  • Gebruik voor de algemene lichaamsverzorging schone toiletartikelen.

Hebben u (of uw huisgenoten) een besmettelijke ziekte, zoals verkoudheid, griep, diarree of waterpokken? Meld dit dan bij de opname aan de verpleegkundige.

Bent u op bezoek in het ziekenhuis? Houdt u zich dan aan het volgende:

  • Pas handhygiëne toe bij het binnengaan en verlaten van het ziekenhuis.
  • Heeft u een besmettelijke ziekte? Ga dan niet op bezoek of overleg eerst met een verpleegkundige van de afdeling of extra maatregelen nodig zijn.
  • Ligt de patiënt in een isolatiekamer? Doe dan wat de verpleegkundige u vertelt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundigen van de afdeling, Zij staan u graag te woord. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Infectiepreventie, telefoonnummer 0115-688550

 

December 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.