Hebt u een troebel hoornvlies, waarbij er geen verbetering meer mogelijk is met medicatie, bril of contactlenzen? Dan kan geprobeerd worden om uw eigen hoornvlies te vervangen door een nieuw hoornvlies, afkomstig van donor. Dit is een hoornvliestransplantatie of corneatransplantatie.

De hoornvliestransplantatie

Er zijn verschillende soorten hoornvliesoperaties. De juiste keuze van behandeling hangt af van welke laag van het hoornvlies troebel is. Dit wordt door de oogarts met u besproken.

Wanneer het volledige hoornvlies moet worden vervangen, omdat alle lagen van het hoornvlies zijn aangedaan, wordt er een penetrerende keratoplastiek verricht. Wanneer niet alle lagen van het hoornvlies zijn aangedaan, dan wordt enkel de laag vervangen die is aangetast. Dit wordt Lamellaire hoornvliestransplantatie genoemd.

Bij deze operaties wordt altijd gebruik gemaakt van levend donorweefsel, waardoor u soms een tijd moet wachten om in aanmerking te komen. Daarnaast is het mogelijk dat de operatie hierdoor op het laatste moment wordt verplaatst.

De operatie vindt meestal onder volledige narcose plaats en is een dagbehandeling. De avond voor de behandeling dient u de voorgeschreven zalf in het oog aan te brengen. Lees voor het aanbrengen van de zalf altijd de bijsluiter. U mag op de dag van de operatie geen make-up of sieraden dragen.

Tijdens de operatie worden de aangetaste lagen of alle lagen van het hoornvlies verwijderd. Het weefsel wordt zo bewerkt dat een dun rond schijfje met gezonde lagen ontstaat. Dit schijfje wordt op/in de resterende lagen van uw hoornvlies gelegd. Dit nieuwe hoornvlies wordt rondom stevig vastgehecht, zodat het donorweefsel kan vastgroeien.

Na een hoornvliestransplantatie

Na de operatie mag u normaal dezelfde dag naar huis. Het oog is na de operatie erg kwetsbaar. Vermijd daarom duwen en stoten tegen het oog. U krijgt een oogverband met plastic kapje voor het oog, dat u gedurende 1 maand ‘s nachts moet dragen. Voor overdag hebt u een beschermbril nodig. Daarnaast krijgt u medicatie (oogdruppels) mee om thuis te druppelen, om infectie en afstoting te voorkomen. U kan zelf niet autorijden na de operatie. Zorgt u er voor dat iemand u begeleidt. Zodra u thuis bent, kunt u de gewone dagelijkse bezigheden hervatten. Activiteiten als televisie kijken, lezen en handwerken zijn niet schadelijk. Zwaar werk en tillen worden afgeraden. Als u wilt zwemmen of andere sporten wilt beoefenen, kunt u dit best eerst met uw arts overleggen.

Het herstel verloopt langzaam. De eerste weken na de operatie zult u nog wazig zien en kan het oog rood, branderig en lichtgevoelig zijn. Geleidelijk aan zal het zicht verbeteren. De definitieve bril- of contactlenssterkte wordt in de regel pas na een jaar voorgeschreven, omdat pas dan het hoornvlies stabiel is.

Om het resultaat op te volgen, zullen meerdere controles plaats vinden. Tijdens deze controles worden uw ogen door de oogarts onderzocht. Deze afspraken worden u later nog meegedeeld.

Risico’s bij een hoornvliestransplantatie

Een getransplanteerd hoornvlies blijft meestal helder. Soms treedt afstoting op, waardoor het hoornvlies opnieuw troebel wordt. Deze afstotingsreactie kan ieder moment optreden, zelfs nog jaren na de operatie.

Wanneer u last krijgt van onderstaande verschijnselen, moet u direct contact opnemen met uw oogarts:

  • pijn aan het oog
  • roodheid van het oog
  • wazig zicht
  • lichtgevoeligheid en tranen

Hoe sneller de behandeling kan starten, hoe groter de kans dat het hoornvlies behouden kan worden.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over uw (vervolg)afspraken, diagnose of behandeling, dan kunt u contact opnemen met de oogpoli op het nummer: 0115-688488. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

 

Augustus 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.