Het hoornvlies (cornea genaamd)  is het glasheldere voorste deel van het oog waardoor wij naar buiten kunnen kijken. Dit deel ligt voor de iris, het gekleurde gedeelte van oog. Het buitenste deel van de cornea is bedekt door een dun laagje ‘huid’. Dit heet het epitheel. Het epitheel bestaat uit een dun laagje cellen. Wanneer dat laagje beschadigd raakt, spreken we van een cornea-erosie.

Oorzaken

Het epitheel kan beschadigd raken door het dragen van contactlenzen, door de nagel van een kindje, door takken of bladeren, door zand of door te hardhandig wrijven in het oog. Bovendien kan een ziek oog sneller een beschadiging oplopen dan een gezond epitheel.

Behandeling

We behandelen een cornea-erosie met oogzalf met een antibioticum. Hier overheen gaat een oogverband. Op deze manier geven we het oog enkele dagen rust, waardoor het in het algemeen snel geneest. Voor een onderzoek worden verdovende druppels, maar deze zijn niet geschikt voor de behandeling. Bij herhaald gebruik werken ze de genezing tegen, omdat ze de groei en het herstel van het epitheelweefsel remmen.

Helaas komt het soms voor dat de beschadiging van het hoornvliesepitheel weer terug komt. Met name beschadigingen door een nagel, een tak of een onderliggende dystrofie kunnen weer dezelfde klachten geven. Er kan dan gebruik gemaakt worden van een zachte contactlens die als een soort verband voor het hoornvlies dient , zodat het beter kan genezen.

Complicaties

Bij bacteriële ingroei van het hoornvlies kan het hoornvlies zo ernstig geïnfecteerd raken, dat het gezichtsvermogen sterk vermindert of zelfs verloren gaat.

Prognose

Met een goede behandeling geneest het hoornvlies in de meeste gevallen binnen een week. Het nieuwe epitheel is nog erg kwetsbaar. Wrijven in het oog kan de genezing tegenhouden. Bovendien kan het opnieuw pijn veroorzaken, waardoor een nieuwe behandeling met oogzalf of verband nodig kan zijn.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met de polikliniek oogheelkunde, telefoonnummer 0115 – 688488. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

 

September 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.