Uit medisch onderzoek is gebleken dat u in een bepaalde mate slechthorend bent. Uw behandelend arts heeft de wenselijkheid van een hoorapparaat met u besproken. In deze folder kunt u nog eens rustig nalezen wat dit voor u betekent.

Hoe werkt een oor?

Geluid is een trilling. De oorschelp vangt deze trilling op en geeft hem door aan de gehoorgang. In de gehoorgang bevindt zich het trommelvlies. Het trommelvlies begint te trillen en geeft zo het geluid door aan het middenoor. In het middenoor zitten de gehoorbeentjes; hamer, aambeeld en stijgbeugel. Deze gehoorbeentjes komen in beweging en geven zo de trilling(het geluid) door aan het binnenoor. Het binnenoor bestaat uit het slakkenhuis en het evenwichtsorgaan. Het slakkenhuis is een soort buisje dat opgerold is in de vorm van een slakkenhuis. In dit buisje zit vloeistof die door de trilling een golfbeweging gaat maken. De vloeistof raakt door de beweging de wanden van het buisje. Op de wanden bevinden zich gevoelige haartjes die de beweging waarnemen en doorgeven aan de gehoorzenuw die het geluid naar de hersenen transporteert. In de hersenen worden de geluiden waargenomen en begrepen.

Wat is slechthorendheid?

Sommige mensen denken ten onrechte dat slechthorendheid alleen betekent dat mensen geluiden niet meer hard genoeg horen. Vaak echter zijn er ook andere klachten.

  • De geluiden worden vervormd. Sommige geluiden klinken doffer, terwijl andere weer scherper klinken.
  • Het oor wordt extra gevoelig voor harde geluiden, waardoor deze als pijnlijk kunnen worden ervaren.
  • Meer last van omgevingslawaai. Bijvoorbeeld op feestjes, vergaderingen en achtergrondmuziek.
  • Verminderd vermogen om de richting van het geluid te bepalen. Met andere woorden, men weet niet waar het geluid vandaan komt.

Soorten slechthorendheid

Er kunnen zich drie verschillende soorten afwijkingen voordoen:

  • Bij afwijkingen in het uitwendige oor of in het middenoor worden de geluiden niet goed doorgegeven aan het slakkenhuis. We spreken dan over een geleidingsverlies. De geluiden klinken dan zachter.
  • Bij afwijkingen in het slakkenhuis of de gehoorzenuw spreken we over perceptieverlies. De geluiden klinken dan niet alleen zachter, maar kunnen ook enigszins vervormd worden. Harde geluiden kunnen daardoor pijnlijk of aangenaam zijn.
  • Van een gemengd verlies spreekt men, wanneer er zowel een geleidingsverlies als een perceptief verlies is.

Sociale gevolgen van slechthorendheid

Gehoorverlies is onzichtbaar en wordt daardoor niet altijd door anderen waargenomen. Dit kan er voor zorgen dat men moeite heeft om sociale of collegiale contacten te onderhouden. Veel mensen met een gehoorverlies ervaren gevoelens van onzekerheid, geïsoleerd zijn of frustratie. Andere mensen raken vaak geprikkeld omdat ze hun woorden zo vaak moeten herhalen.

Behandeling van slechthorendheid

Door middel van gehooronderzoek (audiometrie) bepalen we welk soort gehoorverlies u heeft. Tevens bekijken we wat de ernst is en bij welke toonhoogte uw klachten optreden. Vervolgens bekijkt de KNO arts in overleg met u wat in uw geval de beste mogelijkheden zijn om uw gehoorverlies te behandelen. In een aantal gevallen zal de arts u adviseren om een of twee hoorapparaten te proberen.

Hoorapparaten

Hoe werkt een hoorapparaat? Een hoorapparaat is een hulpmiddel dat geluid versterkt en doorgeeft aan het niet goed functionerende oor. Er zijn vele soorten en gradaties van gehoorverlies. Sommige mensen horen de lage tonen niet meer goed, terwijl anderen de hoge tonen niet meer goed horen. Doordat er verschillende soorten gehoorverlies bestaan, zijn er ook veel verschillende soorten hoorapparaten. In het algemeen dienen alle hoorapparaten om geluid te versterken. Ze bestaan in principe allemaal uit een microfoon, die het geluid opvangt, een versterker, die het geluid versterkt en een telefoon(luidspreker), die het geluid weer doorgeeft.

De verschillende soorten hoorapparaten

De verschillende hoorapparaten hebben allemaal hun eigen kenmerken. Sommige versterken met name de hoge tonen, andere versterken weer de lage tonen. Daarnaast verschillen hoorapparaten in de hoeveelheid versterking die ze kunnen leveren. Hoorapparaten die maar weinig versterken zijn alleen geschikt voor mensen met een licht hoorverlies. En hoorapparaten die een groot versterkend vermogen hebben zijn alleen geschikt voor mensen met een groot gehoorverlies. Hoorapparaten kunnen op verschillende plaatsen gedragen worden.

Twee hoofdtypen hoorapparaten

In het oor apparaten Deze apparaten zijn bedoeld voor het corrigeren van lichte tot matige gehoorverliezen. Het is een heel klein hoorapparaat dat of in de oorschelp of zelfs alleen in de gehoorgang geplaatst kan worden.

Achter het oor apparaten Deze apparaten zijn geschikt voor veel verschillende soorten van gehoorverlies. Variërend van een licht tot zwaar gehoorverlies. U draagt dit hoorapparaat achter het oor en het geluid wordt via een plastic slangetje en het zogenaamde oorstukje naar het oor geleid.

Een hoorapparaat en dan……..

Wanneer in overleg met u besloten is dat een of twee hoorapparaten voor u de beste mogelijkheid biedt om uw gehoorverlies te behandelen, zal uw KNO arts een proefaanpassing aanvragen en u een voorschrift meegeven voor de audicien. Een audicien is een deskundige op het gebied van gehoorapparatuur. De audicien maakt een afdruk voor het oorstukje, levert het hoorapparaat en zal het eventueel bijstellen. U krijgt het hoorapparaat op proef mee naar huis om er aan te wennen. De audicien zal tijdens de proefperiode het hoorapparaat op basis van uw wensen en/of klachten bijstellen. Soms is het nodig andere hoorapparaten uit te proberen. De proefperiode duurt zes tot acht weken en als het nodig is langer. Wanneer het hoorapparaat naar tevredenheid functioneert, vraagt de audicien een vergoeding aan bij de zorgverzekeraar. Vanaf dat moment bent u eigenaar van het hoortoestel. Na vijf jaar heeft u opnieuw recht op een vergoeding voor de aanpassing van een nieuw hoortoestel. Wanneer in de tussentijd het gehoor achteruitgaat, kunt u in sommige gevallen eerder in aanmerking komen voor een nieuw hoortoestel.

Resultaat

Uw KNO arts en de audicien werken er samen met u aan om u weer zo goed mogelijk te laten horen. In hoeverre dit slaagt is afhankelijk van een groot aantal factoren. Een belangrijke factor bent u zelf. Horen doet een mens van nature, maar alle begin is moeilijk. Een baby hoort wel, maar kan nog niet gericht luisteren. Dat moet worden geleerd en kost tijd en inspanning. Voor het gebruik van een of twee hoorapparaten geldt iets soortgelijks; horen met versterking moet  u leren. Aan een hoorapparaat moet u wennen. Ondanks alle mogelijkheden moet u er rekening mee houden dat alle hoorapparaten hun beperkingen hebben en dat zij nooit zo goed zullen werken als een normaal werkend oor. Met name in een situatie met veel omgevingslawaai is de gehoorwinst beperkt.

Vragen

Deze folder is bedoeld om algemene informatie te geven over hoorapparaten en de mogelijkheden. Met vragen kunt u altijd terecht bij uw audicien of op de poli van de KNO artsen 0115-688518.

 

Februari 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.