Hartrevalidatie is een effectieve manier om te leren omgaan met hartklachten. Deze klachten kunnen onder andere zijn: vermoeidheid, benauwdheid, pijn op de borst, maar ook angst en onzekerheid om deze klachten opnieuw te krijgen. Hartrevalidatie draagt bij tot het verbeteren en op peil brengen van de lichamelijke conditie. Daarnaast kan hartrevalidatie antwoord geven op een aantal vragen die u heeft over leefpatroon, seksualiteit, stoppen met roken, werkhervatting, enzovoort. De huidige situatie is niet alleen van invloed op uw eigen leven. Ook uw partner en overige familieleden ervaren de gevolgen ervan. Hartrevalidatie kan u en uw partner ondersteuning bieden en leren omgaan met de veranderde situatie, zodat u weer de juiste balans kunt vinden.

Doel hartrevalidatie

 • U zoveel mogelijk laten terugkeren naar het niveau van functioneren van de periode voor het optreden van de hartziekte.
 • Het terugdringen van de psychische en sociale problemen, die zich kunnen voordoen als gevolg van de hartziekte.
 • Inzicht geven in factoren die de hartziekte kunnen verergeren en hiermee leren omgaan.

Intakegesprek

Na aanmelding door uw cardioloog krijgt u van de hartrevalidatieverpleegkundige een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreekt u (eventueel samen met uw partner of familielid) hoe het thuis gaat en de mogelijke knelpunten die u ervaart. Tijdens het intakegesprek bekijkt de hartrevalidatie-verpleegkundige samen met u welk programma u gaat volgen. Zij geeft u informatie over:

 • Uw behandeltraject.
 • Hart- en vaatziekten en risicofactoren.

Zij begeleidt u bij:

 • Gebruik van medicijnen.
 • Aanpassen van uw voeding.
 • Stoppen met roken.
 • Het bereiken van een optimaal gewicht.
 • De behandeling van risicofactoren en het aanpassen van de leefstijl kan de kans op het opnieuw krijgen of verergeren van hart- en vaatziekten sterk verminderen.

Het revalidatieprogramma bestaat uit drie modules:

 1. Informatiemodule
 2. Bewegingsmodule (FIT)
 3. Psycho-educative preventie module (PEP)

1. Informatiemodule

Deze informatiemodule wordt verzorgd door verschillende hulpverleners. Iedere hulpverlener zal vanuit zijn/haar vakgebied vertellen over de risicofactoren en de gevolgen van de hartziekte. Ook komt aan de orde hoe u risicofactoren kunt vermijden en uw herstel kunt bevorderen. Deze module bestaat uit één bijeenkomst in groepsverband, die u en uw partner of familielid bij kunnen wonen. De hartrevalidatieverpleegkundige bespreekt medische achtergronden, de risicofactoren van hartziekten als ook de behandeling en geeft informatie over medicatie. De psycholoog bespreekt de mogelijke veranderingen in gemoedstoestand en gedrag. Zowel bij uzelf als bij de eventuele partner/naaste en andere gezinsleden. De diëtist geeft informatie over gezonde eet-en drinkgewoonten. De fysiotherapeut geeft informatie over gezonde beweging.

 

2. FIT module

De FIT module bestaat uit lichamelijke (fysieke) training met als doel uw conditie te verbeteren en het vertrouwen in uw fysieke functioneren terug te winnen. Gespecialiseerde fysiotherapeuten begeleiden u. U komt in een oefengroep terecht, maar u oefent wel individueel, naar eigen kunnen. Het oefenen in een groep heeft als voordeel dat u oefent met lotgenoten en dat u ziet en hoort hoe zij omgaan met hun lichaam. De oefeningen omvatten coördinatie-, kracht- en lenigheidoefeningen afgewisseld met uithoudingsproeven als fietsen en lopen op loopband. Zo wordt uw gehele lichaam getraind. Als het nodig blijkt dan kunnen ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen aangeleerd worden. Deze worden wel individueel gegeven, in een aparte ruimte. De poliklinische hartrevalidatie in Zeeuws-Vlaanderen volgt u, vanwege veiligheidsredenen en erkenning, het best in een van volgende locaties:

 • ZorgSaam Ziekenhuis, locatie De Honte in Terneuzen
 • ZorgSaam Ziekenhuis, locatie Antonius in Oostburg
 • ZorgSaam Ziekenhuis, locatie De Blaauwe Hoeve in Hulst

3. PEP module

De PEP module is gericht op het functioneel leren omgaan met uw cardiologische aandoening. Een hartrevalidatie psycholoog begeleidt u. Deze module vindt plaats in klein groepsverband.

Het hartrevalidatieteam

Bij het hartrevalidatieprogramma is een team van hulpverleners betrokken, die ieder vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage leveren aan de hartrevalidatie. Het revalidatieteam bestaat uit een cardioloog, een fysiotherapeut, een diëtist, een psycholoog en een spreekuurverpleegkundige hartrevalidatie.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen over hartrevalidatie, dan kunt u contact opnemen met de spreekuurverpleegkundige hartrevalidatie. Deze kan uw vraag beantwoorden of u zo nodig doorverwijzen naar een van de andere hulpverleners van het revalidatieteam.

Contact

Spreekuurverpleegkundige hartrevalidatie:

 • I. Acke: 0115 – 677409

U kunt uw vragen ook via e-mail sturen naar: hartrevalidatie@zzv.nl

 

Maart 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.