In overleg met uw behandelend arts is besloten een groeihormoontest te doen bij uw kind. Dit kan een arginine-test zijn en/of een clonidine-test. Deze test vindt plaats op de afdeling Kind en Jeugd van het Zorgsaam Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen in Terneuzen (afdeling A0).

Algemeen

De hypofyse is een klier ter grootte van een erwt die ligt in een botholte onder de hersenen. Deze klier produceert verschillende hormonen waaronder groeihormoon. Wanneer de hypofyse niet of onvoldoende werkt, ontstaat een tekort aan groeihormoon. Het groeihormoon speelt een belangrijke rol bij de groei en het op peil houden van onder andere het kalkgehalte in de botten, de hoeveelheid vetweefsel en het suikergehalte in het bloed. Er zijn verschillende oorzaken van een tekort aan groeihormoon. Uw behandelend arts bespreekt dit met u.

Een eenmalige bepaling van groeihormoon in het bloed heeft weinig zin, omdat de groeihormoonspiegel in het bloed heel sterk kan variëren over de dag. Om een tekort aan groeihormoon te kunnen vaststellen moeten daarom groeihormoontesten worden uitgevoerd. De medicatie die wordt toegediend tijdens zo’n test, zorgt voor een prikkeling van de hypofyse om groeihormoon af te geven. De meest gebruikte groeihormoontesten in Nederland zijn de arginine-test en de clonidine-test. Arginine is een eiwit dat in normale voeding zit. Clonidine is een medicijn dat groeihormoon vrij kan maken uit de hypofyse. Na de toediening van een van deze medicijnen stijgt het groeihormoongehalte flink bij mensen met een normale groeihormoonproductie.

Voorbereiding

Voor deze onderzoeken moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind op de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer mag eten of drinken. Uw kind mag wel onbeperkt water drinken of thee zonder suiker. Zorg dat uw kind op de dag van de test gemakkelijk zittende kleding aan heeft en plan ruim de tijd. Neemt u eventueel een leesboek, speelgoed, spelletje, enzovoort mee.

“Priming” met geslachtshormonen

Indien uw dochter 8 jaar of ouder is of uw zoon 10 jaar of ouder, kan het zijn dat de arts medicatie voorschrijft om de test voldoende betrouwbaar te maken. Dit hangt af van hoe ver de puberteit van uw kind is gevorderd: deze voorbereiding met medicatie is nodig indien de puberteit nog niet echt ver is gevorderd. Dit wordt bepaald door uw arts.

Een meisje dient dan 5 dagen vooraf twee maal daags vrouwelijk geslachtshormoon via de mond in te nemen, een jongen eveneens 5 dagen vooraf een eenmalige dosis mannelijk geslachtshormoon via inspuiting in een spier. Hierbij worden zelden bijwerkingen gezien.

Dag van de test

U meldt zich op de afgesproken datum en afgesproken tijd (meestal 8.30 uur) op de afdeling A0 in Terneuzen. U dient er rekening mee te houden dat de testen drie tot vier uur duren.

Arginine-test

Tijdens de test ligt uw kind op een bed. De arts brengt een infuus in de arm of hand. Een uur later krijgt uw kind Arginine via het infuus toegediend. Net vóór en verschillende malen na het toedienen wordt bloed afgenomen om het groeihormoongehalte te bepalen. De bloedafname gebeurt via een apart “kraantje“ dat aan de infuusslang is gekoppeld. Uw kind voelt hier niets van. Direct na het toedienen van de Arginine kan uw kind het warm krijgen. We noemen dat een flush (opvlieger). Meestal duurt dit niet langer dan dertig minuten. Zelden zijn er klachten van hoofdpijn, misselijkheid, braken of een te lage bloedsuiker.

Clonidine-test

Ook tijdens deze test ligt uw kind op een bed en brengt de arts een infuus in de hand of arm in. Een uur na plaatsen van het infuus krijgt uw kind clonidine in de vorm van een pilletje om in te nemen. Vóór en verschillende malen na het innemen van de medicatie wordt ook weer bloed afgenomen (om de hoogte van het groeihormoon te bepalen) via een apart kraantje dat aan de infuusslang is gekoppeld. Tijdens de clonidine-test kan de bloeddruk bij uw kind ietsje dalen. Dit begint dan dertig minuten na inname van de medicatie en kan twee tot vier uur aanhouden. Uw kind kan dan ook wat slaperig worden.

Na de test

Na afloop van de testen wordt geadviseerd dat uw kind nog eet en drinkt vooraleer naar huis te vertrekken. U kunt echter pas naar huis als uw kind zich goed voelt en geen klachten heeft. Soms worden twee testen op dezelfde dag of op twee achtereenvolgende dagen afgesproken. Het infuusje wordt dan niet verwijderd tussen de twee testen maar zo nodig afgesloten.

Nazorg

Uw kind heeft geen speciale nazorg nodig. Om de uitslagen met u te bespreken, verwachten we u op het spreekuur van de kinderarts die uw kind behandelt of krijgt u een telefonische afspraak. Indien u hiervoor nog geen afspraak heeft, moet u deze maken. De uitslagen zijn na ongeveer twee weken bekend.

Contact

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder neem, stel ze dan gerust aan uw behandelend arts of aan de assistente van de polikliniek kind en jeugd: telefoonnummer 0115-688493.

 

Juni 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.