Deze test wordt aangevraagd wanneer er een verdenking bestaat voor (zwangerschaps)diabetes (suikerziekte). Tijdens de test krijgt u een vastgestelde hoeveelheid (75 gram) glucose toegediend. Bloedonderzoek moet uitwijzen of uw lichaam in staat is de glucose goed te verwerken.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn, dat wil zeggen dat u vanaf de vorige avond 12 uren niet meer mag eten en drinken. Alleen water, thee zonder suiker en koffie zonder suiker en zonder melk zijn toegestaan.

Uitvoering

Bloedafname in onze ziekenhuizen is alleen mogelijk op afspraak. Dit kunt u op twee manieren doen:

  • Telefonisch: op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur via tel: 0115-688646.
  • Online: via uw Patiëntenportaal. U logt in met behulp van uw DigiD-code. In uw Patiëntenportaal kunt u via de agenda een afspraak maken bij het laboratorium.

Op de dag van het onderzoek verwachten wij u ‘s morgens tussen 8:00 en 9:00 uur op het Klinisch Chemisch Laboratorium. U kunt hiervoor terecht op het laboratorium van de volgende locaties:

  • De Honte in Terneuzen, route 99, tel: 0115-688402
  • Antonius in Oostburg, route 66, tel: 0117-459064
  • Liduina in Hulst, route 11, tel: 0114-373057

Op de buitenpriklocaties voeren we geen glucose tolerantie test uit.

De test duurt in totaal circa twee uur.

Het onderzoek

Er wordt een buisje bloed bij u afgenomen voor de bepaling van de nuchtere glucose. Daarna krijgt u een glucoseoplossing te drinken. Vervolgens moet u twee uur wachten. Verder mag u niet eten, drinken, snoepen of roken tijdens de test. Na twee uur wordt er weer een buisje bloed bij u afgenomen en is de test klaar. Na de laatste bloedafname mag u weer eten en drinken.

Wachten

U kunt wachten in de wachtkamer van de bloedafname van het laboratorium of in de hal van het ziekenhuis. Tijdens de wachttijden adviseren wij u om zoveel mogelijk te blijven zitten en geen inspanningen te verrichten. U mag wel gewoon naar het toilet gaan.

De uitslag

Voor de uitslag van het onderzoek kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Klachten en opmerkingen

Wij doen er alles aan uw bezoek aan ZorgSaam Ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen, dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan uw opmerking of klacht direct te bespreken met de betrokkene(n) of de leidinggevende van onze afdeling. Andere mogelijkheden vindt u in de folder “Klachtenregeling ZorgSaam”.  Deze folder is te verkrijgen op de afdeling of kunt u op deze pagina nalezen.

Verdere informatie

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze aan uw arts stellen of u kunt contact opnemen met het Klinisch Chemisch Laboratorium. U kunt hiervoor contact opnemen via de betreffende locatie van maandag t/m vrijdag tussen 14:00 en 16:00 uur.

 

Januari 2022

 

Bravis Ziekenhuis en ZorgSaam Ziekenhuis bundelden op 1 januari 2021 de krachten van hun beide laboratoria klinische chemie. Die laboratoria gaan zelfstandig verder onder de naam Accureon BV. Voor patiënten verandert er buiten de naamsverandering weinig. De vertrouwde goede zorgverlening en laboratoriumdiagnostiek in de regio blijven behouden.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.