Glaucoom is een oogziekte waarbij de oogzenuw wordt beschadigd. Deze oogziekte wordt gekenmerkt door een combinatie van:

 • te hoge oogdruk
 • veranderingen aan de kop van de oogzenuw
 • gezichtsvelduitval

In het oog wordt vocht (kamerwater) aangemaakt voor de voeding van het hoornvlies en de lens. Dit kamerwater verlaat het oog ongemerkt via een afvoersysteem dat op de grens ligt van het oogwit en het gekleurde deel van je oog (iris). Als deze afvoer minder goed werkt of verstoord is, kan het kamervocht moeilijker weg en neemt de druk binnen in de oogbol toe. Daardoor, kan er schade ontstaan aan de oogzenuw. Hierdoor kan er gezichtsvelduitval optreden. Men spreekt dan van glaucoom.

Glaucoom is meestal een chronische oogziekte en geeft onomkeerbare schade. De kans op schade aan de oogzenuw is niet voor iedereen gelijk. Daarom moet altijd naar de oogzenuw worden gekeken om te zien of de oogdruk voor de persoon in kwestie te hoog is. Voor de ene patiënt kan een oogdruk van 18 normaal zijn en bij een andere patiënt kan dit een te hoge oogdruk zijn en schadelijk zijn voor de oogzenuw. Zolang de oogdruk geen schade veroorzaakt of dreigt te veroorzaken, is behandeling niet nodig. Omdat u in de beginfase geen klachten heeft, is het belangrijk om glaucoom vroegtijdig op te sporen. Regelmatige controle en goede behandeling kunnen verdere aantasting aan de oogzenuw voorkomen.

Soorten glaucoom

Er bestaan verschillende type glaucoom:

Open kamerhoek glaucoom

Bij de meeste patiënten is er sprake van ‘’open kamerhoek glaucoom’’. Hierbij is de afvoer van het kamerwater wel toegankelijk, maar inwendig verstopt, waardoor de oogdruk is gestegen. De oorzaken hiervoor kunnen uiteenlopen.

Acuut gesloten kamerhoek glaucoom

Deze vorm van glaucoom komt vooral voor bij volwassenen die verziend zijn. De iris sluit de afvoer van het kamerwater af. De oogdruk is meestal met tussenpozen verhoogd en de momenten van hoge druk treden vaak onopgemerkt op. Als de drukpieken langer aanhouden of zeer hoge oogdrukken geven, kunnen patiënten soms tijdelijk wazig zien.

Secundair glaucoom

Bij deze vorm ontstaat schade aan de oogzenuw door een andere factor bv. andere oogziekte, oogongeval of medicatiegebruik.

Congenitaal glaucoom

Dit is de aangeboren vorm van glaucoom. Deze komt gelukkig weinig voor. Het afvoersysteem van het kamerwater in het oog is niet goed ontwikkeld.

Risicofactoren

Iedereen kan glaucoom krijgen, maar bij sommige mensen is het risico groter dan bij andere. De kans op glaucoom neemt toe bij volgende factoren:

 • Glaucoom in de familie
 • Hoge bloeddruk
 • Negroïde afkomst
 • Leeftijd boven 40 jaar
 • Diabetes mellitus
 • Verziendheid
 • Bijziendheid
 • Gebruik van bepaalde medicatie
 • Andere oogaandoeningen

Symptomen

Open kamerhoek glaucoom

Symptomen van chronisch glaucoom zijn meestal pijnloos en geven in de beginfase geen klachten van gezichtsvelduitval. Daarnaast kan gezichtsvelduitval aan één oog opgevangen worden door het andere oog. Pas wanneer de glaucoom verder gevorderd is, kan de uitval in het gezichtsveld opgemerkt worden. Dit wordt gekenmerkt door uitval aan de zijkanten, het centrale gezichtsveld zal nog intact zijn. Dit heet kokerzien. Hierdoor zal iemand vaker tegen dingen aanlopen of voorwerpen niet snel zien aankomen. Dit maakt autorijden erg lastig en gevaarlijk. In een vergevorderd stadium worden de klachten ernstiger en zal ook het centrale deel van het gezichtsveld worden aangetast. Onbehandelde glaucoom leidt uiteindelijk tot blindheid.

Acuut gesloten kamerhoek glaucoom

Bij acuut glaucoom zijn de symptomen duidelijk en meestal maar aan 1 oog. Dit is te herkennen aan de volgende symptomen:

 • Rood en dof oog
 • Pijnlijk oog
 • Wazig zicht
 • Ernstige hoofdpijn
 • Misselijkheid en braken

Diagnose

Regelmatige controle van uw ogen door een oogarts kan glaucoom al in een vroeg stadium aan het licht brengen. Als glaucoom in de familie voorkomt en u ouder ben dan 40 jaar, is het aan te raden uw ogen regelmatig te laten controleren. Uw oogarts kan u adviseren, wanneer dit noodzakelijk is. Bij een onderzoek naar glaucoom zal de oogarts volgende oogonderzoeken uitvoeren:

 • Oogdruk meten
 • Netvlies en oogzenuw bekijken
 • Gezichtsveldonderzoek
 • Gonioscopie (beoordelen van de kamerhoek)

Om een goed beeld te krijgen of de oogdruk niet te hoog staat voor uw oog, kan het zijn dat uw ogen op verschillende tijdstippen van de dag gemeten moet worden. Om een glaucoom onderzoek uit te voeren, kan het nodig zijn uw ogen te druppelen en de pupillen zo te verwijden. Hierdoor gaat u een paar uur wazig zien. U kan hierna niet zelf autorijden.

Behandeling

Het doel van de behandeling van glaucoom is de oogdruk verlagen. Hiervoor bestaan verschillende behandelmethoden: medicatie (bv. oogdruppels), laserbehandeling of een operatie. Afhankelijk van uw ogen zal de oogarts een goed behandelplan opstellen.

De behandeling die u krijgt, kan soms door uw oogarts worden aangepast. Sommige types of doseringen van medicatie kunnen na verloop van tijd minder effectief voor u gaan werken. Het is ook mogelijk dat uw oogdruk toeneemt doordat de aandoening zich, ondanks de therapie, verder ontwikkelt.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over uw (vervolg)afspraken, diagnose of behandeling, dan kunt u contact opnemen met de oogpoli op het nummer: 0115-688488. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Augustus 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.