U heeft glaucoom en uw oogarts heeft met u besproken om uw oog te opereren. Dit kan op twee manieren: een SIGS operatie of een XEN gel Stent implantatie. Hier vindt u meer informatie over deze ingrepen.

Wat is een SIGS operatie?

Bij een SIGS operatie wordt er een kunstmatig afvoerkanaal gemaakt in de vorm van een luikje op het oogwit. Hierdoor kan het oogvocht beter worden afgevoerd. Dit leidt tot een verlaging van de oogdruk (gemiddeld 20-30%) en beschermt u voor ernstige gevolgen van glaucoom, zoals kokerzien of blindheid. Deze ingreep gebeurt meestal onder algehele narcose of middels een injectie (plaatselijke verdoving).

Wat is de XEN gel stent?

De stent is een haardun buisje (6 mm lang) dat fungeert als een kunstmatig afvoerkanaal van het oogvocht. De XEN gel Stent wordt via een klein sneetje aan de zijkant van het oog ingebracht. Dit zorgt voor een verlaging van de oogdruk (gemiddeld 20-30% oogdrukdaling). Hiermee kan het aantal oogdruk verlagende druppels worden verminderd of in veel gevallen zelfs gestopt.

Het inbrengen van de XEN gel Stent gebeurt meestal onder druppelverdoving. De ingreep zelf duurt gemiddeld 15-20 minuten en kan als aparte procedure of tegelijkertijd met een staaroperatie worden uitgevoerd.

Voor wie is de XEN gel Stent of een SIGS bedoeld?

De XEN gel Stent is voor mensen met mild tot matig openkamerhoekglaucoom. De oogdruk is onvoldoende verlaagd ondanks een combinatie van oogdruppels en/of een laserbehandeling. Het kan ook zijn dat de behandeling met oogdruppels te veel nevenwerkingen veroorzaakt. Voor de ernstigere gevallen, kan een SIGS nodig zijn.

Welke voorbereidingen zijn nodig voor de operatie?

Vóór de operatie krijgt u druppels om infectie te voorkomen (een corticosteroïde ontstekingsremmer en een antibioticum). Daarnaast gebruikt u ook de normale oogdruk verlagende medicatie voor het nog te opereren oog tot en met de dag voor de ingreep. De assistent van de oogarts bespreekt met u hoe u de druppels na de operatie moet afbouwen en geeft leefregels mee. Indien u bloedverdunners gebruikt, dient u daarmee 5 dagen voor de operatie te stoppen.

Wat kunt u verwachten na de ingreep?

Na de ingreep kunt u tijdelijk last hebt van verminderd zicht, irritatie, een zandgevoel of een tranend oog. Deze klachten verdwijnen meestal na enkele weken.

Na de operatie moet u zes weken rustig aan doen. Dit betekent dat u niet mag sporten, geen zware dingen mag tillen en geen voorovergebogen werk mag doen. U moet overdag uw bril dragen en ‘s nachts het beschermdopje op doen.

Zijn er na deze behandeling controles nodig?

U wordt gezien op onze polikliniek 1 dag, 1 week en 4 weken na de operatie. Daarna worden de normale controles hervat.

Wat zijn vaak voorkomende complicaties van de ingreep?

(Naast bloeding en/of infectie die bij elke operatie kunnen optreden)

– U kunt een kleine bloeding krijgen op de plek waar de XEN gel Stent is ingebracht. Deze verdwijnt vaak vanzelf na 1-2 week.
– In de eerste week na de ingreep kan de oogdruk soms verhoogd of juiste te laag zijn. Dit is goed op te lossen met druppels of een bandage lens (bij te lage oogdruk).
– In enkele gevallen kan een verstopping van de XEN gel Stent optreden waardoor een aanvullende behandeling (XEN needling) nodig is om de tip van het buisje vrij te maken, zodat de ingebrachte XEN gel Stent het oogvocht weer goed afvoert.
– In zeldzame gevallen kan de XEN gel Stent losraken, waardoor een tweede ingreep nodig is om de XEN gel Stent opnieuw te plaatsen.
– Als de ingreep onverhoopt niet leidt tot voldoende drukverlaging, is een andere operatieve behandeling nodig of de glaucoommedicatie moet worden hervat.

Werkt de XEN gel Stent nog op lange termijn?

Omdat dit een vrij nieuwe behandeling is, zijn er nog geen langetermijn gegevens bekend. Uit onderzoek blijkt echter dat de XEN gel Stent zeker 5 jaar lang de oogdruk verlaagt.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over uw (vervolg)afspraken, diagnose of behandeling, dan kunt u contact opnemen met de oogpoli op het nummer: 0115-688488. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. Alle patiëntenvoorlichting van de poli oogheelkunde kunt u lezen op onze website: www.zorgsaam.org


September 2022

 

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.