Het gezichtsveld is het deel van de omgeving dat een oog kan waarnemen als het gericht is op een vast punt. In het centrum van het gezichtsveld ziet men normaal gesproken het scherpst. Verder naar buiten toe wordt het zicht minder scherp. Bij verschillende aandoeningen kan het zicht op bepaalde plaatsen verstoord zijn. De patiënt merkt dit zelf vaak pas laat op. Het vroegtijdig opsporen van deze verstoringen in het gezichtsveld is dus erg belangrijk. Het gezichtsveldonderzoek kan hierbij helpen.

Het onderzoek

Een gezichtsveldonderzoek wordt afgenomen door de optometrist of de technisch oogheelkundig assistent. Bij een gezichtsveldonderzoek kijkt u naar een vast punt in een halve bol. Op verschillende plaatsen in die halve bol worden lichtpuntjes van verschillende sterktes getoond. Met een drukknop geeft u aan of u de lichtpuntjes ziet. Deze lichtpuntjes brengen het gezichtsveld van uw oog in beeld.

Voor dit onderzoek krijgt u geen oogdruppels toegediend. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten en is pijnloos. De uitslag van dit onderzoek wordt u meegedeeld bij een volgend bezoek aan de oogarts.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over uw (vervolg)afspraken, diagnose of behandeling, dan kunt u contact opnemen met de oogpoli op het nummer: 0115-688488. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

 

Augustus 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.