De dienst geestelijke verzorging en ethiek werkt nadrukkelijk levensbeschouwelijk neutraal en is voor iedereen toegankelijk die het moeilijk heeft of gewoon een praatje wil maken.

Geestelijke verzorging op de poli

Steeds vaker krijgen mensen te maken met ernstige problemen in de polikliniek. Ook daar doen wij graag ons werk. Wij zijn bereikbaar voor het maken van een afspraak voor individuele gesprekken. Wij bieden ook, bij voldoende aanbod, een begeleiding aan van gesprekken tussen lotgenoten.

Stiltecentrum

Voor een moment van stilte en bezinning bent u van harte welkom in ons onlangs vernieuwde Stiltecentrum. U vindt het stiltecentrum op bouwdeel C0 van De Honte in Terneuzen.

Ethiek

Wij kunnen u adviseren over alle ethische vraagstukken in de zorg waarmee u eventueel te maken kunt krijgen (bijvoorbeeld vrijheidsbeperkende interventies, euthanasie, palliatieve sedatie, niet-reanimeren, niet behandelen, abortus etc.).

Bereikbaarheid

Wanneer u er prijs op stelt om ons te ontmoeten dan kunt u een opnamebericht aan onze dienst laten versturen. U kunt dit ook via de verpleging aan ons laten weten.

  • Ds. Marian Taalman, geestelijk Verzorger. Zij is bereikbaar op tel: 0115- 677414 of e-mail: m.taalman@zzv.nl
  • Alet Veldhuis, ethicus. Zij is bereikbaar op tel: 0115-688150 of e-mail: a.veldhuis@zzv.nl

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.