Uw arts (de aanvrager van dit onderzoek), heeft voorgesteld om een gastroscopie te doen. Op deze pagina krijgt u meer informatie over dit onderzoek, de voorbereiding en wat u na afloop kunt verwachten. Wilt u uw patiëntenkaart en de verwijsbrief van uw (huis)arts naar het onderzoek meenemen.

Locatie De Honte Terneuzen:

 • Dagopname: Melden bij de afdeling dagverpleging/scopieafdeling op C1.

Wat is propofol-sedatie

Met propofol-sedatie verlagen we het bewustzijn met medicijnen die er voor zorgen dat u in een soort ‘slaap’ (roes) valt. Propofol-sedatie is NIET hetzelfde als narcose. U behoudt belangrijke reflexen als ademhalen en slikken. Propofol-sedatie maakt het mogelijk om een mogelijke onaangename gastroscopie zo comfortabel mogelijk te laten verlopen zonder pijn, angst of stress. Omdat u ‘slaapt’ merkt u heel weinig tot niets van het onderzoek. Het middel Propofol verlaagt het bewustzijn. Het werkt snel in en is ook snel uitgewerkt. Propofol is een middel dat goed stuurbaar is, dat betekent dat u slaapt tijdens de gehele gastroscopie en wakker wordt als deze beëindigd is.

Wat is een gastroscopie

Bij een gastroscopie bekijkt de scopist (de arts die de scopie uitvoert) de binnenkant van uw slokdarm, maag en de twaalfvingerige darm. Het onderzoek wordt uitgevoerd met de endoscoop. Dit is een flexibele slang met een doorsnede van 11 mm. Deze wordt via de mond en slokdarm in de maag en een klein stukje van de twaalfvingerige darm geschoven. Aan het uiteinde van de slang zitten een lampje en een camera. Indien nodig kunnen stukjes weefsel (biopten) worden weggenomen voor verder onderzoek. Dit is niet pijnlijk. De beelden die de camera maakt zijn te zien op een beeldscherm en we kunnen foto’s maken. Op locatie Terneuzen is het mogelijk om het onderzoek zelf mee te volgen op een tweede scherm. We maken van het onderzoek een schriftelijk verslag voor uw arts. Gemiddeld duurt een gastroscopie 10 tot 15 minuten.

Het preoperatieve spreekuur (POS)

 • Terneuzen, route 64;
 • Oostburg, route 90;
 • Hulst, route 14

Als voorbereiding op het pre-operatieve spreekuur vult u drie dagen voorafgaand aan de POS afspraak THUIS een digitale vragenlijst in over uw gezondheid. U vindt de vragenlijst door in te loggen op het Patiëntenportaal. Dat kan via deze link.

Vervolgens wordt er op het pre-operatieve spreekuur uw gezondheid, medische voorgeschiedenis en medicijngebruik doorlopen aan de hand van de reeds ingevulde digitale vragenlijst. Er wordt u uitgelegd hoe de sedatie zal gaan en welke thuis medicatie u voor de gastroscopie mag gebruiken. Ze verifiëren uw lengte, gewicht en bloeddruk, en luisteren naar uw hart en longen. Zo nodig krijgt u nog een hartfilmpje of aanvullend bloedonderzoek.

Als er na het bezoek aan het POS iets wijzigt in uw gezondheidstoestand (of bij onduidelijkheden), gelieve dan het POS hiervan op de hoogte te brengen op telefoonnummer: 0115 – 677171.

Belangrijk: wat neemt u mee naar het pre operatieve spreekuur (POS)?

 • Een actuele medicijnenlijst (vraag deze tijdig op bij uw apotheek);
 • Naam en telefoonnummer van uw contactpersoon;
 • Eventueel een lijst met vragen die u wilt stellen;
 • Gegevens over mogelijke allergieën (naam medicijn/stof, welke reactie?);
 • Heeft u een pacemaker of ICD? Dan is het belangrijk dat u uw kaartje bij u draagt;

Patiënten die medicijnen gebruiken

Als u medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat u dit van tevoren met uw arts bespreekt. Deze kan u vertellen of u met deze medicijnen moet stoppen en vanaf wanneer.

 • Met bloed verdunnende medicijnen moet u soms voor het onderzoek stoppen.
 • Patiënten met diabetes (suikerziekte). Het gebruik van insuline moet u overleggen met uw arts. De voorbereiding is in principe dezelfde
 • Parkinsonpatiënten kunnen hun medicijnen (sinemet) gewoon innemen.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Uw maag en twaalfvingerige darm moet helemaal leeg zijn, zodat het onderzoek goed kan worden uitgevoerd. Nuchter wil zeggen: niet meer eten, drinken of roken vanaf 24.00 uur de avond voor het onderzoek.

Als u ’s middags na 13.00 uur het onderzoek heeft, dan mag u voor 07.00 uur nog een licht ontbijt gebruiken. Onder licht ontbijt wordt verstaan: thee (weinig suiker) met beschuit, GEEN melkproducten.

Het onderzoek

De verpleegkundige vraagt om de gebitsprothesen, losse gebitsdelen of piercings uit te doen en de bril af te zetten.  Vervolgens gaat u op uw linkerzij op de onderzoekstafel liggen. Het is belangrijk dat u de aanwijzingen van de scopist en de verpleegkundige goed opvolgt. De scopist brengt de endoscoop voorzichtig in en schuift deze in uw slokdarm, via de maag naar het eerste stukje van de dunne darm. Dit gaat het beste als u zich zo goed mogelijk ontspant. Tijdens het onderzoek wordt er lucht ingeblazen, zodat de scopist beter zicht heeft. U kunt hierdoor last hebben van een opgeblazen gevoel. Er kunnen stukjes weefsel (biopten) worden weggenomen voor verder onderzoek. Dit is niet pijnlijk. Tijdens het terugtrekken bekijkt de scopist de wand van de twaalfvingerige darm, de maag en de slokdarm nauwkeurig. 

Na het onderzoek

De eerste tijd na het onderzoek kunt u last hebben van boeren en een opgeblazen gevoel. Daarnaast kan de keel een tijdje gevoelig of geïrriteerd zijn. Als er tijdens het onderzoek weefselstukjes zijn weggenomen is het mogelijk dat u wat bloederig slijm ophoest. Normaal gesproken verminderen en verdwijnen bovengenoemde klachten binnen korte tijd. Als de klachten juist erger worden, neem dan contact op met uw arts.

Als de arts klaar is met de gastroscopie dan worden de propofol-sedatiemedicijnen gestopt en wordt u snel wakker. Vervolgens gaat u terug naar de dagverpleging. Daar wordt u weer aangesloten op de bewakingsapparatuur. Het kan zijn dat u zich nog wat slaperig voelt en wegdommelt, dit is normaal. Bent u weer helemaal wakker en gaat alles goed, dan krijgt u wat te eten en kunt u naar huis. De verpleegkundige kan u vertellen hoe het onderzoek verlopen is en wat er gedaan is. In totaal duurt de opname gemiddeld 2,5 uur (vanaf opname tot ontslag). U mag in principe weer alles eten en drinken. Het is verstandig om het op de dag van het onderzoek verder rustig aan te doen.

Bij propofol-sedatie bestaat er een kleine kans op misselijkheid. Tijdens de procedure krijgt u hier preventief medicatie voor. Ook bestaat de mogelijkheid dat u zich suffer voelt na de behandeling, ook dit is te herleiden naar de propofol-sedatie. Normaal gesproken verminderen en verdwijnen bovengenoemde klachten binnen enkele dagen. Als het bloedverlies langer aanhoudt, de bloeding heviger wordt, de pijn toeneemt bij koorts of bij twijfel altijd contact opnemen met uw huisarts of HAP.

De verpleegkundige van de afdeling zal u instructies geven waar u op moet letten als u terug thuis  bent.    Omdat het onderzoek onder propofol-sedatie wordt gedaan, moet u na afloop van de gastroscopie door een familielid of kennis opgehaald worden op de dagverpleging. Het is wettelijk niet toegestaan om op de dag van het onderzoek zelfstandig zelf een auto, motorfiets of fiets besturen. U mag niet zonder begeleiding met openbaar vervoer of taxi reizen.

De uitslag van het onderzoek

Veelal kan de scopist u meteen de uitslag geven. Echter wanneer tijdens het onderzoek stukjes weefsel (biopten) zijn weggenomen worden deze opgestuurd naar het pathologisch laboratorium. De uitslag is dan na 10 dagen bekend bij uw arts.

Mogelijke complicaties

Complicaties bij een gastroscopie komen zelden voor. Wanneer een ingreep gedaan moet worden neemt het risico iets toe. In de meeste gevallen gaat het om een nabloeding. Deze stopt meestal vanzelf. Soms kan opname in het ziekenhuis noodzakelijk zijn. Zelden komt het voor dat er tijdens de ingreep een gaatje in de slokdarm, maag of twaalfvingerige darm ontstaat (perforatie). Hiervoor moet dan eventueel endoscopisch of operatief worden ingegrepen. Bij spoedonderzoeken is de kans op complicaties groter dan normaal, onder andere omdat de patiënt dan niet altijd nuchter is.

Uw afspraak verzetten of een vraag?

Wilt u de afspraak verzetten of annuleren dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat. Zij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 10.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur op het volgende nummer: 0115-688573. Voor overige vragen neemt u contact op met het secretariaat van uw behandelend arts. Zij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag van 08:30 – 16:00 uur op het volgende telefoonnummer: 0115-688202. Als u uw vraag per email stuurt naar scopieafdeling@zzv.nl dan krijgt u binnen twee werkdagen antwoord. Heeft u dringende vragen die niet kunnen wachten, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.

Juni 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.