Een ganglion is een goedaardige, omkapselde holte die gevuld is met geleiachtige vocht (een cyste). Het ganglion ontstaat vanuit een gewrichtskapsel of vanuit een peesschede. Het komt vooral voor aan de pols, maar ook elders in het lichaam kan het voorkomen. Er is zelden een duidelijke oorzaak voor het ontstaan van een ganglion aanwezig.

De diagnose

De diagnose wordt gewoonlijk gesteld naar aanleiding van uw verhaal en op grond van de bevindingen bij onderzoek. Nader onderzoek is dan ook meestal niet nodig.

De behandelingsmogelijkheden

Als een ganglion klachten veroorzaakt, zijn er verschillende behandelingen mogelijk, zoals:

Leegzuigen

Daarbij wordt het ganglion met een naald aangeprikt en leeggezogen. Meestal wordt voor of na het leegzuigen een vloeistof ingespoten die het terugkeren van de zwelling moet voorkomen. Als het ganglion niet verdwijnt of terugkomt kan het nogmaals leeggezogen worden of operatief worden verwijderd.

Operatie

De ingreep wordt poliklinisch of in dagbehandeling uitgevoerd op de operatiekamer en kan geschieden onder plaatselijke verdoving, regionale of algehele anesthesie (narcose). Het doel van de operatie is om de cyste in zijn geheel te verwijderen.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij de operatie aan een ganglion de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of infectie van de wond. Ook kan er een klein zenuwtakje van de huid beschadigd worden, waardoor het gevoel in de omgeving van de wond, meestal tijdelijk, verstoord kan raken. Het is belangrijk om te weten dat een ganglion kan terugkeren. Bij alle operaties of verwondingen aan een arm of been kan, hoewel gelukkig zeldzaam, een posttraumatische dystrofie ontstaan. Dit gaat gepaard met pijn, zwelling, stijfheid en vaak wisselende verkleuring van de huid. Het is niet mogelijk van tevoren in te schatten of iemand dit probleem zal krijgen.

Na de behandeling

Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijnklachten hebben, waarvoor u pijnstillers zoals paracetamol kunt gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is raadzaam om voor de ingreep al vast deze pijnstillers in huis te hebben. We spreken met u af of u de hechtingen in het ziekenhuis of bij de huisarts kunt laten verwijderen. Het herstel na de ingreep is doorgaans vlot. Dit hangt ook af van de plaats van het ganglion. Meestal kunt u vrij snel weer de normale dagelijkse activiteiten oppakken.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden, verpleegafdeling B1, telefoon 0115 – 688581

Wanneer zich thuis na de operatie problemen gerelateerd aan de behandeling voordoen, neem dan contact op met het ziekenhuis:

  • Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur de polikliniek Chirurgie, telefoon 0115 – 688423.
  • Zo nodig kunt u buiten deze tijden bellen met het Avond, Nacht en Weekend Hoofd Telefoon 0115 – 688156

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.