Iedereen kan voor een behandeling terecht bij Fysiotherapie ZorgSaam. Dit kan met of zonder verwijzing van een arts. Al onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Uw fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het leveren van een kwalitatief goede behandeling. U kunt bij ons terecht voor de meeste fysiotherapeutische reguliere en specialistische behandelingen, zoals:

  • Algemene fysiotherapie
  • Hart-, vaat- en longrevalidatie
  • Manuele therapie
  • Fysiotherapie gericht op de oudere patiënt
  • Oedeembehandeling
  • Kinderfysiotherapie
  • Arbeids- en bedrijfsfysiotherapie

Afspraak maken

Voor het inplannen van een afspraak belt u naar het secretariaat van de afdeling fysiotherapie via 0115 – 688262, iedere werkdag bereikbaar van 08.30 – 11.45 uur en van 12.45 – 16.00 uur. Bij afwezigheid kunt u de voicemail inspreken, u wordt dan teruggebeld. Ook kunt u mailen naar fysiozorgsaam@zzv.nl.

Vergoeding

Afspraak zonder verwijzing (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)

Uw verzekering vergoedt de behandelingen eventueel vanuit uw aanvullende verzekering.

Afspraak met verwijzing

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt bij “chronische aandoening” (ook wel ‘lijst Borst’ genoemd) pas vanaf de 21e behandeling fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen niet. De eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering maar dat is afhankelijk of die daarvoor toereikend is. Fysiotherapeutische zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplicht eigen risico.

Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. In het geval van een “chronische aandoening” vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.

Kijk in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u precies vertellen hoe u bent verzekerd en hoeveel behandelingen u (nog) heeft.

Algemene informatie

De afdeling fysiotherapie locatie De Honte in Terneuzen is geopend iedere werkdag van 08.00 – 16.30 uur. U kunt zich melden aan de balie op route 89.

De afdeling fysiotherapie locatie Gezondheidscentrum Antonius in Oostburg is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 – 16.30 uur. De fysiotherapie zit tegenwoordig in de Fitr-club achter het AZ, Baljuw Veltersweg 20. U kunt daar plaatsnemen in de inkomhal, de fysiotherapeut zal u daar ophalen.

Informatie en toestemming

U heb recht op informatie over uw behandeling. U kunt dan ook altijd aan uw fysiotherapeut om uitleg vragen wanneer u iets onduidelijk is. Verzoeken om inzage in uw dossier kunt u richten aan de afdeling Patiëntenservice (e-mail: patientenservice@zzv.nl) van ZorgSaam.

Vragen

Heeft u vragen of wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0115 – 688262 of e-mail naar: fysiozorgsaam@zzv.nl

Januari 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.