U krijgt binnenkort een buikoperatie. Op deze pagina leggen we u iets uit over de revalidatie na deze operatie. Aan de ene kant om complicaties zoals longontsteking te voorkomen. Aan de andere kant om zo weinig mogelijk conditieverlies aan uw opname en operatie over te houden.

Na uw operatie komt de fysiotherapeut bij u langs. U krijgt een ademtrainer waarmee we ademhalingsoefeningen met u doornemen en we leggen u uit op welke manier u weer in beweging kan komen.

Ademhalingsoefeningen

Na de operatie is de ademhaling vaak wat oppervlakkig. Dit heeft te maken met de liggende houding en met pijn in het operatiegebied. Hierdoor komt er minder lucht in het onderste gedeelte van de longen waardoor deze niet goed geventileerd worden. Gevolg daarvan is dat longslijm, dat bij iedereen altijd aanwezig is, niet goed weg kan uit de longen. Dit is normaal na een operatie maar kan bij sommige mensen zorgen voor longproblemen zoals een longontsteking of luchtweginfecties.

Om dit te voorkomen geeft de fysiotherapeut u oefeningen. Doe deze oefeningen minstens ieder uur, 5 keer achter elkaar.

Inademing

  • Wanneer u gebruik maakt van de ademtrainer, ademt u eerst goed uit. Daarna neemt u het slangetje in de mond en ademt u heel rustig zo diep mogelijk in. Probeer het groene ‘rondje’ in de smiley te houden. Zo ademt u rustig en niet te krachtig. Probeer zo lang mogelijk in te ademen waardoor de groene schijf zo hoog mogelijk komt. Haal het slangetje uit de mond als u uitademt.
  • Wanneer u zonder ademtrainer oefent, ademt u langzaam en rustig in door de neus. Probeer goed door uw buik en uw flank te ademen.

Hoestinstructie

  • Het kan zijn dat u door deze oefeningen een hoestprikkel krijgt. Houd deze prikkel dan niet tegen en hoest goed door zodat u de slijmen kwijt kunt raken. Eventueel kunt u uw handen op uw buik/wond leggen om uw buik te beschermen en krachtig te kunnen hoesten.

Blijf in beweging

Om complicaties of verlies van conditie zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk zo snel mogelijk in beweging te komen. U kunt hier al direct na de operatie mee beginnen door uw voeten en enkels te bewegen in bed of door uw knie goed in het bed te duwen.

Zo gauw het mogelijk is, vaak al de eerste dag, zal de verpleging of de fysiotherapeut u helpen om even op de rand van het bed of in de stoel te komen zitten. Probeer eerst op uw zijde te draaien en u dan recht te duwen. Ook kunt u samen kijken of u al een stukje kunt lopen.

De volgende dagen breidt u de loopafstand uit. Zo nodig helpt de fysiotherapeut u hiermee. Wanneer u zelfstandig kunt wandelen, wordt er geadviseerd om meerdere keren per dag te lopen.

Algemene adviezen tijdens opname

Probeer zoveel mogelijk uw dagelijks ritme op te pakken door bijvoorbeeld:

  • Aan tafel te zitten voor het eten
  • Zoveel mogelijk uit bed te zijn
  • Schoenen aan te trekken tijdens het lopen
  • Uw eigen kleding te dragen
  • Uw dagelijkse activiteiten, zoals aankleden, zoveel mogelijk zelf te doen
  • Naar het toilet te lopen als uw mobiliteit dit toelaat
  •  Rust uit als dit nodig is, bijvoorbeeld na het wassen of na de maaltijd.

Gebruik zo nodig een hulpmiddel voor het lopen als uw evenwicht nog wat verminderd is..

Algemene adviezen na opname

Belangrijk is om na de operatie goed naar uw lichaam te luisteren. Bouw activiteiten langzaam op geleide van klachten op. Probeer inspanning goed over de dag te verdelen en neem bij vermoeidheid uw rust. Mocht u het fijn vinden bij dit proces begeleiding te krijgen, kunt een afspraak maken bij een fysiotherapeut. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig.

Wandelen
Indien u zich voldoende zeker voelt, mag u na ontslag uit het ziekenhuis weer wandelen. Probeer dit iedere dag, op geleide van klachten, op te bouwen.

Fietsen
Als u pijnvrij kunt bewegen mag u het fietsen weer hervatten. Dit is vaak na een viertal weken het geval. Vermijd in het begin drukke verkeerssituaties.

Huishoudelijke taken
Het advies is om de eerste zes tot acht weken niet zwaarder dan vijf kilogram te tillen. Vermijd zware huishoudelijke taken zoals stofzuigen en tuinieren. Lichtere huishoudelijke taken kunt u naar eigen inzicht weer oppakken.

Sport
De eerste zes weken mag u geen krachtsport en sporten beoefenen waarbij u druk uitoefent op de buikspieren. Als de wond gesloten is en de hechtingen zijn verwijderd, mag u langzaam de belasting gaan opbouwen. Wanneer de operatie laparoscopisch is uitgevoerd (d.m.v. een kijkoperatie) mag u al naar vier weken langzaam starten met opbouwen van krachtsporten.

 

Vragen

Neem voor vragen contact op met Team Fysiotherapie ZorgSaam, telefoonnummer: 0115 – 868262, e-mailadres: fysiozorgzaam@zzv.nl

Januari 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.