De ingreep

Tijdens de kijkoperatie beoordeelt de orthopedisch chirurg het kniegewricht binnenin. Indien er sprake is van kraakbeenschade is de behandeling van het defect onder meer afhankelijk van de leeftijd, het type defect, de grootte van het defect, het gewicht en de staat van de knie van de patiënt. De keuze wordt daarnaast mede bepaald door de plek van het kraakbeendefect en het gewenste activiteitenniveau van de patiënt. Kraakbeenschade herstelt niet vanzelf en zelden volledig.

Indien er sprake is van een lokaal diep letsel van het kraakbeen dan kan besloten worden om in het kraakbeen/onderliggende bot gaatjes te maken. Tijdens een kijkoperatie worden er met een priem gaatjes gemaakt in het bot onder het kraakbeen. Hierdoor komen er stamcellen uit uw beenmerg in uw knie terecht. Deze stamcellen klonteren samen en vormen een nieuw laagje kraakbeen op de plek van de schade. Dit kraakbeen heeft niet dezelfde kwaliteit als het originele kraakbeen, maar zorgt vaak wel voor een soepelere beweging dan kaal bot.

Tijdens de kijkoperatie wordt de knie ook vaak schoongemaakt (nettoyage). Hiermee wordt het oppervlak van het kraakbeen gladder gemaakt waardoor pijn en irritatie afnemen. Voor het sluiten wordt de knie nog gespoeld om alle losse deeltjes te verwijderen.

Belastbaarheid en looppatroon

Na de operatie wordt de mate van belasting door de orthopeed aangegeven. Vaak is er sprake van onbelast/gedeeltelijk belast mobiliseren met krukken voor 6-8 weken, waarna de krukken vervolgens in een aantal weken erna afgebouwd mogen worden.

In de meeste gevallen mag u aantippend mobiliseren. Hiervoor moet u een loophulpmiddel (krukken of looprek) gebruiken. Om een goed  looppatroon te krijgen mag u de voet wel op de grond afrollen, zonder steun te nemen op het been. De fysiotherapeut zal dit met u doornemen/oefenen indien mogelijk.

Functieherstel

De eerste weken na de operatie kan de knie gezwollen en gevoelig/pijnlijk zijn door vocht en reactie van het slijmvlies. Dit een normale reactie. Indien uw knie erg warm en/of dik is kunt u deze koelen met een coldpack. Probeer wanneer u ligt de knie zo gestrekt mogelijk te houden. Een kussen onder de knie kan even ter comfort, maar doe dit niet te lang.

Aanhoudende zwelling/pijn als reactie op activiteit is een teken dat u het wat rustiger aan moet doen.
Het is belangrijk dat u de knie weer goed gaat buigen en strekken. Hieronder een aantal oefeningen die u op geleide van de pijn regelmatig mag herhalen.

Oefeningen

Let te allen tijde op de reactiviteit van de knie, met name bij het introduceren van nieuwe oefeningen. Het aantal herhalingen en de frequentie over de dag zijn een richtlijn. Het blijft belangrijk om herhalingen en frequentie aan te passen op geleide van reactie (zwelling en pijn). Uw fysiotherapeut kan u hierbij ondersteunen.

Direct na de operatie staat het reduceren/laten afnemen van klachten als gevolg van de operatie op de voorgrond. Kortom: koelen, relatieve rust, in eerste instantie onbelaste mobiliserende oefeningen en belasting aanpassen op geleide van klachten is het belangrijkst. 

Werk en sport

Het moment waarop u weer kunt werken is afhankelijk van de aard van de ingreep en het soort werk dat u doet. In het algemeen wordt 4-6 weken aangehouden voor zittend werk en 6-12 weken voor zwaarder werk. Dit is slechts een globale indicatie. Sporthervatting kan ook variëren met het type sport. Belangrijk om dit ook te overleggen met de behandelend orthopeed.

Fysiotherapie

Wanneer de orthopeed u adviseert om te starten met fysiotherapie dan krijgt u een verwijzing mee samen met de ontslagpapieren. Starten kan binnen een week na de operatie. U mag zelf een afspraak maken bij uw fysiotherapeut of vraag naar de mogelijkheden in ons ziekenhuis in Terneuzen/Oostburg.

Zit er geen verwijzing bij, dan beoordeelt de orthopeed of de physician assistant tijdens de eerste controle afspraak of fysiotherapie een bijdrage kan leveren aan het herstelproces.

Indien u een verwijzing heeft gekregen voor fysiotherapie na uw opname, kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar of dit wordt vergoed. Let op: mogelijk moet u binnen bepaalde termijn na uw verwijzing of operatie starten om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Verdere informatie

Neem in een aantal situaties direct contact op met uw behandelend arts. Neem contact op met de afdeling orthopedie als:

  • Een of meerdere wonden aan de knie gaat lekken
  • Roodheid of zwelling en pijn aan de operatiewond toeneemt
  • De functie van de knie sterk achteruit gaat, dat wil zeggen dat u de knie minder ver kan buigen of strekken dan voorheen mogelijk was, niet meer kunnen staan op het been
  • U een lichaamstemperatuur van meer dan 38,5°C heeft, u daar geen goede verklaring voor heeft en dit in combinatie met één van bovenstaande verschijnselen optreedt
  • Indien er na 8-10 weken na de operatie nog steeds een forse reactie van de knie is
  • Een dik, rood, glanzend en pijnlijk onderbeen/kuit

Contact

Team Fysiotherapie ZorgSaam
tel: 0115-688262
e-mail: fysiozorgsaam@zzv.nl

Januari 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.