De ingreep

Tijdens de kijkoperatie beoordeelt de orthopedisch chirurg de binnenkant van uw knie. Voor het sluiten wordt de knie nog gespoeld om alle losse deeltjes te verwijderen. De eerste weken na de operatie kan de knie gezwollen en gevoelig/pijnlijk zijn door vocht en reactie van het slijmvlies. Dit een normale reactie.

Belastbaarheid en looppatroon

U mag de knie belasten op geleide van de pijn. We adviseren krukken te gebruiken om de knie enigszins te ontzien. Dit is geen verplichting, maar door krukken te gebruiken ontlast u de knie meer, waardoor u minder reactie heeft van de knie. De geopereerde knie vertoont bijna altijd wel enige reactie (zwelling/pijn) na een kijkoperatie

Indien u voor de stabiliteit of zekerheid nog één kruk wilt gebruiken, gebruik dan de kruk aan de niet-geopereerde zijde.

Functieherstel

De reactie van uw knie op de kijkoperatie is afhankelijk van de bevindingen in de knie in combinatie met de belasting. Wanneer er alleen gekeken is in de knie zonder verdere ingrepen dan kunt u verwachten dat de knie binnen 2 weken weer normaal functioneert zoals fietsen. Indien er onderliggend al enige artrose aanwezig is, kan de reactie wat langer aanwezig blijven.

Indien uw knie pijnlijk, warm en gezwollen is kunt u een coldpack gebruiken. Probeer wanneer u ligt de knie zo gestrekt mogelijk te houden. Een kussen onder de knie kan even ter comfort maar doe dit niet te lang.

Het is belangrijk dat u de knie weer goed gaat buigen en strekken. Hieronder staat een aantal oefeningen die u op geleide van de pijn regelmatig mag herhalen.

Oefeningen

Let te allen tijde op de reactiviteit van de knie, met name bij het introduceren van nieuwe oefeningen. Het aantal herhalingen en de frequentie over de dag zijn een richtlijn. Het blijft belangrijk om herhalingen en frequentie aan te passen op geleide van reactie (zwelling en pijn). Uw fysiotherapeut kan u hierbij ondersteunen.

Direct na de operatie staat het reduceren/laten afnemen van klachten als gevolg van de operatie op de voorgrond. Kortom: koelen, relatieve rust, in eerste instantie onbelaste mobiliserende oefeningen en belasting aanpassen op geleide van klachten is het belangrijkst. 

Fysiotherapie

Wanneer de orthopeed u adviseert om te starten met fysiotherapie dan krijgt u een verwijzing mee samen met de ontslagpapieren. Starten kan binnen een week na de operatie. U mag zelf een afspraak maken bij uw fysiotherapeut, of vraag naar de mogelijkheden in ons ziekenhuis in Terneuzen/Oostburg.

Zit er geen verwijzing bij, dan beoordeelt de orthopeed of de physician assistant tijdens de eerste controle afspraak of fysiotherapie een bijdrage zou kunnen leveren aan het herstelproces.

Indien u een verwijzing heeft gekregen voor fysiotherapie na uw opname, kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar of dit wordt vergoed. Let op: mogelijk moet u binnen bepaalde termijn na uw verwijzing of operatie starten om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Verdere informatie

Neem in een aantal situaties direct contact op met uw behandelend arts. Neem contact op met de afdeling orthopedie als:

  • Een of meerdere wonden aan de knie gaat lekken
  • Roodheid of zwelling en pijn aan de operatiewond toeneemt
  • De functie van de knie sterk achteruit gaat, dat wil zeggen dat u de knie minder ver kan buigen of strekken dan voorheen mogelijk was, niet meer kunnen staan op het been
  • U een lichaamstemperatuur van meer dan 38,5°C heeft, u daar geen goede verklaring voor heeft en dit in combinatie met één van bovenstaande verschijnselen optreedt
  • Indien er na 8-10 weken na de operatie nog steeds een forse reactie van de knie is

Contact

Team Fysiotherapie ZorgSaam
tel: 0115-688262
e-mail: fysiozorgsaam@zzv.nl

Januari 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.