De ingreep

Tijdens de kijkoperatie beoordeelt de orthopedisch chirurg het kniegewricht van binnen. Indien er sprake is van een meniscusscheur kan een deel hiervan verwijderd worden (het instabiele deel/flapje). Soms bestaat er een mogelijkheid om de meniscus te hechten. Dit is afhankelijk van meerdere factoren (met name leeftijd, locatie en grootte van de scheur). Het hechten heeft als voordeel dat er wordt geprobeerd de normale, beschermende functie van de meniscus op het kraakbeen intact te houden. Afhankelijk van de locatie en grootte van de scheur worden er 1 of meer hechtingen gebruikt. Voor het sluiten wordt de knie nog gespoeld om alle losse deeltjes te verwijderen.

Na de ingreep

De eerste weken na de operatie kan de knie gezwollen en gevoelig/pijnlijk zijn door vocht in de knie en reactie van het slijmvlies. Dit is een normale reactie. Dit kan soms enkele weken aanhouden evenals de huidwondjes die vaak nog wat dikker zijn. Pijnstillers zijn soms nodig.

U krijgt een recept voor pijnstillers/ontstekingsremmers mee naar huis.

Belastbaarheid en looppatroon

Afhankelijk van de complexiteit van de scheur (type scheur, locatie en grootte) bepaalt de orthopedisch chirurg hoe de knie (middels gebruik van krukken) mag worden belast. Dit kan variëren van onbelast, partieel belast naar volledig belast. Ook het gebruik van krukken in duur van weken is afhankelijk van de situatie.

In de meeste gevallen mag u het been gedeeltelijk belasten, ongeveer 50% van het lichaamsgewicht (partieel belast). Als het anders is hoort u dat van uw behandelend arts of fysiotherapeut. Wanneer u niet volledig op het geopereerde been mag steunen moet u een loophulpmiddel (krukken) gebruiken.

Het beleid heeft als doel om de geplaatste hechting(en) in de meniscus te beschermen tegen te grote trekkrachten, zodat de kans op herstel van de meniscus het grootst is.

Functieherstel

U mag de knie volledig strekken. Dit zal in het begin wellicht nog niet volledig zijn gezien de reactie van het gewricht na de operatie.

Na een meniscushechting mag u de knie de eerste 2-3 weken niet verder dan 90 graden buigen. Dit heeft eveneens als doel om de geplaatste hechting(en) in de meniscus te beschermen tegen te grote trekkrachten. Na deze periode mag u in eerste instantie onbelast de buiging steeds verder opvoeren op geleide van de klachten (liefst pijnvrij) middels oefeningen (met name heel-slides). Als u ver genoeg kunt buigen, mag u samen met uw fysiotherapeut proberen om op een hometrainer te fietsen.

Indien uw knie pijnlijk, warm en gezwollen is kunt u een coldpack gebruiken.
Probeer wanneer u ligt de knie zo gestrekt mogelijk te houden. Een kussen onder de knie kan even ter comfort maar doe dit niet te lang.

Oefeningen

Let te allen tijde op de reactiviteit van de knie, met name bij het introduceren van nieuwe oefeningen. Het aantal herhalingen en de frequentie over de dag zijn een richtlijn. Het blijft belangrijk om herhalingen en frequentie aan te passen op geleide van reactie (zwelling en pijn). Uw fysiotherapeut kan u hierbij ondersteunen.

Direct na de operatie staat het reduceren/laten afnemen van klachten als gevolg van de operatie op de voorgrond. Kortom: koelen, relatieve rust, in eerste instantie onbelaste mobiliserende oefeningen en belasting aanpassen op geleide van klachten is het belangrijkst. 

Werk en sport

Het moment waarop u weer kunt werken is afhankelijk van de aard van de ingreep en het soort werk dat u doet. In het algemeen wordt 2 weken aangehouden voor zittend werk en ? weken voor zwaarder werk. Sporthervatting kan ook variëren met het type sport. Het is verstandig om contactsporten pas na ? weken te hervatten. Naast de beperking in het belasten en buigen, is er een verbod op pivoterende sporten (met veel draaibewegingen) en hurken voor 4 maanden.

Zwelling als reactie op activiteit is een teken dat u het wat rustiger aan moet doen.

Fysiotherapie

Wanneer de orthopeed u adviseert om te starten met fysiotherapie dan krijgt u een verwijzing mee samen met de ontslagpapieren. Starten kan binnen een week na de operatie. U mag zelf een afspraak maken bij uw fysiotherapeut, of vraag naar de mogelijkheden in ons ziekenhuis in Terneuzen/Oostburg.

Zit er geen verwijzing bij, dan beoordeelt de orthopeed of de physician assistant tijdens de eerste controle afspraak of fysiotherapie een bijdrage kan leveren aan het herstelproces.

Indien u een verwijzing heeft gekregen voor fysiotherapie na uw opname, kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar of dit wordt vergoed. Let op: mogelijk moet u binnen bepaalde termijn na uw verwijzing of operatie starten om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Verdere informatie

Neem in een aantal situaties direct contact op met uw behandelend arts. Neem contact op met de afdeling orthopedie als:

  • Een of meerdere wonden aan de knie gaat lekken
  • Roodheid of zwelling en pijn aan de operatiewond toeneemt
  • De functie van de knie sterk achteruit gaat, dat wil zeggen dat u de knie minder ver kan buigen of strekken dan voorheen mogelijk was
  • U een lichaamstemperatuur van meer dan 38,5°C heeft, u daar geen goede verklaring voor heeft en dit in combinatie met één van bovenstaande verschijnselen optreedt
  • Indien er na 8-10 weken na de operatie nog steeds een forse reactie van de knie is
  • Een dik, rood, glanzend en pijnlijk onderbeen/kuit

Contact

Team Fysiotherapie ZorgSaam
tel: 0115-688262
e-mail: fysiozorgsaam@zzv.nl

Januari 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.