Zorgeenheid interne geneeskunde/longgeneeskunde

Palliatieve zorg is de totale zorg voor de patiënt en zijn naasten als genezing niet meer mogelijk is. Het doel van de palliatieve zorg is het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven voor zowel de patiënt als zijn naasten. Palliatieve zorg is een totale zorg. Dit wil zeggen dat er niet alleen aandacht is voor de lichamelijke klachten waar de patiënt mee te maken krijgt tijdens zijn ziekte, maar dat er ook aandacht is voor psychische, sociale en spirituele of levensbeschouwelijke aspecten. In de palliatieve zorg spelen de naasten van de palliatieve patiënt een belangrijke rol. De aandacht is vaak op de patiënt zelf gericht, het welzijn en de kwaliteit van leven van deze patiënten. Wie ziek is, is dit echter nooit alleen. Het ziek-zijn heeft invloed op de hele sociale omgeving van de patiënt. Op allerlei gebied wordt er veel van de naasten gevraagd. Het valt niet mee om in de hectische omgeving van een ziekenhuis voor deze naasten een rustige plek te vinden. Een plaats waar men zich terug kan trekken om tot rust te komen, een gesprek te voeren met bijvoorbeeld een arts zonder hierbij gestoord te worden. Een plaats waar naasten ongestoord en in alle privacy hun emoties kunnen uiten.

De familiekamer

De familiekamer van de zorgeenheid interne geneeskunde en longgeneeskunde is een kamer voor de opvang en begeleiding van naasten van palliatieve patiënten. Het is een huiselijke kamer die privacy, warmte en veiligheid biedt. Het is een kamer waar men zich, alleen of samen, terug kan trekken om tot rust te komen. In de familiekamer is een zithoek, eetgelegenheid en een kleine keuken aanwezig. Er is gelegenheid om naar muziek te luisteren, televisie te kijken, gesprekken te voeren of gewoon even tot rust te komen. Het is een kamer waar je jezelf kunt zijn en je niet flink of groot hoeft te houden voor een ander.

Voor wie

De familiekamer is bedoeld voor naasten van palliatieve patiënten die op de zorgeenheid interne geneeskunde en longgeneeskunde zijn opgenomen. Deze kunnen na overleg met de zorgcoördinator of afdelingsverpleegkundige van deze afdelingen, gebruik maken van de familiekamer.

Locatie

De familiekamer bevindt zich tegenover de ingang van de zorgeenheid interne geneeskunde en longgeneeskunde (afdelingA2/B2) en is dag en nacht beschikbaar.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.