Epidurale verdoving (ruggenprik) bij de bevalling: wat moet u weten?

Deze informatie is een samenvatting. Bespreek eventuele onduidelijkheden met uw zorgverlener.

Voordelen van een epidurale verdoving

 • Biedt meestal uitstekende pijnverlichting;
 • De dosis van de lokale verdoving kan soms variëren, zodat u zich in bed gemakkelijker kunt bewegen;
 • Over het algemeen heeft een epidurale verdoving geen invloed op de conditie van uw baby;
 • Indien een keizersnede noodzakelijk blijkt, kan de verdoving, afhankelijk van de situatie, via dezelfde katheter worden gegeven.

Inbrengen van de epidurale katheter

 • U hebt een infuus nodig en krijgt continue monitoring van uzelf en uw baby;
 • De epidurale wordt ingebracht op de kraamsuite of op de verkoeverkamer van de operatiekamers, afhankelijk van het tijdstip van de dag en de beschikbaarheid van de anesthesioloog;
 • Over het algemeen kan de epidurale geplaatst worden binnen het uur na uw aanvraag;
 • Terwijl de epidurale katheter wordt ingebracht, mag u niet bewegen en moet u de anesthesioloog waarschuwen als u een wee krijgt;
 • Meestal duurt het 20 minuten om de epidurale katheter in te brengen en nog eens 5 tot 15 minuten voor de verdoving begint te werken;
 • In sommige gevallen werkt de epidurale verdoving niet goed en moet deze worden aangepast of vervangen;
 • Door de verdoving is het waarschijnlijk dat uw blaas door middel van een katheter kunstmatig moet worden leeggemaakt.

Mogelijke problemen bij epidurale verdoving

 • U hebt meer kans op koorts;
 • Bij koorts krijgt u vaker een antibioticum toegediend. Ook uw baby kan na de bevalling antibiotica toegediend krijgen en wordt dan minimaal 24 uur gecontroleerd door de kinderarts. Jullie moeten dan ook in het ziekenhuis blijven;
 • U hebt kans op bloeddrukdaling na plaatsing van de ruggenprik, waardoor u zich kortdurend duizelig en onwel kan voelen. Ook de baby kan hierop kortdurend reageren, waardoor soms medicatie, vocht of extra zuurstof toegediend wordt;
 • U hebt kans op jeuk en rillen (tijdelijk) als reactie op de medicatie;
 • De fase van het persen, de uitdrijving, duurt mogelijk langer bij een ruggenprik;
 • Als de lokale verdoving via de epidurale regelmatig wordt toegediend, kan dit leiden tot een tijdelijk slap gevoel in de benen. Ook is de kans groter dat de bevalling met behulp van een verlostang of vacuümextractie moet worden uitgevoerd. De kans op een keizersnede is echter niet groter wanneer u een ruggenprik heeft gekregen;
 • De plek waar de naald wordt ingebracht kan gevoelig worden. Dit is meestal na een paar dagen over. Rugpijn wordt NIET veroorzaakt door de epidurale verdoving en is na elke zwangerschap een normaal verschijnsel.

Informatiekaart epidurale verdoving

Risico van een epidurale of spinale verdoving bij pijnbestrijding tijdens de bevalling.

Vertaling gebaseerd op ‘Epidural information card’ Obstetric Anaesthetists’ Association, januari 2008.

Mei 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.