Informatie voor familie en betrokkenen

Onlangs is uw familielid opgenomen in dit ziekenhuis. De acute verwardheid (delier) die uw familielid doormaakt brengt verschillende risico’s met zich mee, onder meer een verhoogd risico op vallen. Daarom is er gekozen om als extra beschermende maatregel een tentbed van Human Protection toe te passen. Graag informeren wij u over het tentbed en wat u als familie kunt betekenen in deze moeilijke periode.

Delier

Men spreekt van een delier bij acuut optredende verwardheid, die meestal van tijdelijke aard is. Mogelijke symptomen:

  • Verminderde concentratie en aandacht voor taken
  • Stemmingswisselingen
  • Verstoord dag- en nachtritme
  • Niet georganiseerd kunnen denken
  • Toegenomen of afgenomen beweeglijkheid en onrustig of juist stil en teruggetrokken gedrag
  • Desoriëntatie met betrekking tot tijd, plaats of persoon
  • Geheugenproblemen
  • Hallucinaties (dingen zien of horen die er niet zijn)

Iedere patiënt kan een delier ontwikkelen. Uit onderzoek is echter gebleken dat met name oudere patiënten een verhoogd risico lopen. Oorzaken van een delier zijn meestal onderliggende lichamelijke problemen zoals het ondergaan van een operatie en/of het ontwikkelen van een infectie zoals een long- of blaasontsteking.

Wanneer een patiënt een delier ontwikkeld heeft is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk verholpen wordt. De maatregelen die wij nemen om het delier te bestrijden hebben enige tijd nodig om effect te krijgen. Om de patiënt ondertussen zo goed mogelijk te beschermen tegen een valrisico zetten wij een tentbed in.

Wilt u meer weten over het delier, vraag dan naar de informatiefolder bij de verpleging.

Het doel van een tentbed

Doordat een tentbed aan alle kanten dicht te ritsen is ontstaat er een veilige slaapomgeving. Hiermee wordt voorkomen dat de patiënt uit bed valt of het bed verlaat en dán ten val komt met alle gevolgen van dien.

Een ander doel van het tentbed is het bieden van een veilige en rustige omgeving voor uw familielid wanneer deze een delier doormaakt. Hierdoor vormt uw familielid geen gevaar voor zichzelf of anderen. Uit ervaring weten wij inmiddels dat patiënten zich veilig en beschermd voelen in een tentbed.

Patiëntvriendelijk

Het tentbed is een vrijheid beperkende maatregel. Het wordt als minder ingrijpend gezien dan fixatie met een onrustband. In tegenstelling tot de onrustband kan uw familielid zich vrij bewegen in een tentbed.

Als laatste wijzen wij u er nog op dat iedere dag door arts en verpleegkundige geëvalueerd wordt of de inzet van het tentbed nog noodzakelijk is.

tentbed

Bijvoorbeeld het FeelSafe Pro tentbed

Wat kunt u doen?

Als familie speelt u een belangrijke rol bij de ondersteuning van uw familielid tijdens deze periode. Het reduceren van externe prikkels (rustige benadering, geen onnodige drukte) kan bijdragen aan het verminderen van de ernst en de duur van het delier.

Wij adviseren u wanneer u de patiënt alleen laat op de kamer in een tentbed om altijd het bed af te sluiten. Wilt u met de patiënt over de afdeling wandelen of de afdeling verlaten, overleg dit dan eerst met de verpleging. Zij kunnen u uitleggen of dit verantwoord is.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen stel deze dan gerust aan de verpleegkundige van de verpleegafdeling.

November 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.