Belangrijk om te weten wanneer de dood dichtbij komt

Bij de meeste van ons komt er een moment in het leven dat we gaan nadenken over de dood en het doodgaan. Het kan zijn dat we ons moeten voorbereiden op onze eigen dood of op het overlijden van iemand die ons lief is. Om angst voor het onbekende enigszins te verminderen is deze folder samengesteld. We hopen dat de informatie in deze folder u kan ondersteunen tijdens deze moeilijke en verdrietige periode.

Voor wie?

Deze folder is bedoeld voor de zorgvrager in de laatste fase van zijn leven en alle mensen uit zijn/haar omgeving. Het lijkt nu niet altijd zinvol deze folder te bewaren, maar er kan een moment komen dat u deze folder nodig hebt. Bewaar hem daarom tot u hem kunt gebruiken.

Laatste levensfase

De laatste fase van het leven verloopt bij ieder mens op een unieke wijze. Hoe de laatste dagen en uren zullen verlopen, kan niemand voorspellen. Mensen geven vaak aan dat ze niet zozeer bang zijn om dood te gaan, maar wel voor de manier waarop dit zal gebeuren. Angst voor pijn en ontluistering. En hoe men uiteindelijk zal sterven; bij kennis, in coma of met andere lichamelijke klachten. Misschien herkent u dit wel. Blijf niet lopen met die angsten en vragen. Het is belangrijk dat u ze uitspreekt tegen uw arts of verpleegkundige. Zij kunnen een deel van uw zorgen weg nemen en u een beeld geven van wat er kán gebeuren tijdens de laatste fase van uw leven of dat van uw dierbaren.

Afscheid en zaken die geregeld moeten worden

Als het moment van overlijden is gekomen zijn er een aantal zaken die er gedaan moeten worden. Neem echter eerst de tijd om afscheid te nemen op uw eigen manier en met de mensen die u daarbij wilt hebben. Uw wensen staan centraal. Bel de begrafenisondernemer en spreek een tijd af wanneer deze bij u thuis langskomt. U kan aan hem/haar al uw wensen kenbaar maken ten aanzien van afleggen, opbaren, uitvaart, crematie enzovoort.

Periode na het overlijden

Probeer na het overlijden van uw dierbare te praten over wat u doormaakt. Dat kan met iemand uit uw naaste omgeving of iemand die wat verder van u afstaat. Denk hierbij aan uw huisarts, geestelijk verzorger enzovoort. Sta in de periode na het overlijden uzelf toe om verdriet te hebben, op een manier die bij u past. Bedenk dat iedereen op zijn eigen wijze omgaat met het verlies van een dierbare.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.