U bent door de medisch specialist voor een onderzoek verwezen naar de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). Wilt u zich voor het onderzoek melden bij de poli neurologie (route 32/33/34). Als het niet helemaal duidelijk is of als u hierover nog vragen heeft, dan kunt u bellen naar de poli neurologie of afdeling KNF.

 • KNF-afdeling locatie de Honte telefoon 0115 – 688406
 • Neurologie locatie De Honte, telefoon 0115 – 688532
 • Neurologie locatie Antonius, telefoon 0117 – 459285

De laborant(en) doen vaak nog wat bewerkingen aan het onderzoek nadat u klaar bent. Daarna gaan de onderzoeksresultaten naar de verantwoordelijke neuroloog, die het onderzoek beoordeelt. De uitslag van het betreffende onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Voorbereiding voor het onderzoek

Omdat er elektrodes op het hoofd worden gebruikt bij dit onderzoek, verzoeken wij u de avond tevoren uw haar te wassen en voor het onderzoek geen haarlak of gel te gebruiken. Het haar moet droog zijn en vrij van sieraden. U mag ook geen oorbellen dragen tijdens het onderzoek.

Doel van het EEG

In een EEG na slaapdeprivatie wordt de functie van de hersenschors na slaaponthouding ter provocatie onderzocht en vastgelegd. Het is de bedoeling dat u de nacht wakker blijft. U mag geen stimulerende middelen zoals koffie, cola, chocolade etc… gebruiken. Het is mogelijk dat de arts met u bespreekt dat u de nacht wakker blijft in het ziekenhuis. U wordt dan een nachtje opgenomen.

Het EEG  wat ’s morgens om 8:30 uur  plaatsvindt (route 33) is hetzelfde als het EEG welke u al eerder heeft gekregen, alleen is het nu de bedoeling dat u tijdens het EEG onderzoek probeert te slapen. Na een nacht niet slapen lukt dit meestal wel. Als het EEG klaar is, mag u naar huis. Het is wel de bedoeling dat u door iemand wordt opgehaald. U mag niet alleen naar huis.

Indien de patiënt jonger is dan 14 jaar houden we het volgende schema aan:

0 – 2 jaar 

 • Na het ontwaken ’s ochtends (06:00 uur -07:00uur) wakker houden
 • EEG-onderzoek om 13:00 uur.

2 – 4 jaar 

 • wakker maken om 05:00 uur / ’s ochtends wakker blijven
 • EEG- onderzoek om 13:00 uur
 • als het kind niet meer gewend is om een middagdutje te doen:
 • als 4 – 6 jaar

4 – 6 jaar

 • tussen 22:00 uur en 23:00 uur naar bed en opstaan om 05:00 uur / wakker blijven. EEG-onderzoek om 13:00 uur.

6 – 10 jaar

 • om 24:00 uur naar bed en om 05:00 uur opstaan / wakker blijven
 • EEG-onderzoek om 13:00 uur

10 – 14 jaar 

 • om 24:00 uur naar bed en om 03:00 uur opstaan / wakker blijven
 • EEG- onderzoek om 10:00 uur

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.