Bij een echografie worden inwendige organen zoals de galblaas, lever, nieren en blaas zichtbaar gemaakt met geluidsgolven. Deze geluidsgolven hebben een zodanig hoge frequentie, dat ze niet hoorbaar zijn. Daarom wordt dit onderzoek ook wel een “ultrageluidsonderzoek” genoemd.

Voorbereiding

Eten en drinken

Voor dit onderzoek moet uw kind voor vertrek naar het ziekenhuis, voeding krijgen. Met een gevulde maag kunnen de beste echobeelden gemaakt worden.

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan voor uw kind.

Gebruikt uw kind medicijnen?

U kunt deze, zoals gewoonlijk, laten innemen

Dag van het onderzoek

Melden

De Röntgenafdeling in Terneuzen vindt u als u route 65 volgt, in Oostburg volgt u route 75, in Hulst volgt u route 1.

Toestel

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het echografie toestel. Een apparaatje (de sonde) dat op de huid wordt geplaatst, is in staat om geluidsgolven uit te zenden en weer op te vangen. Het teruggekaatste geluid wordt omgezet in een beeld op een beeldscherm.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Nadat u zich aangemeld heeft bij de röntgenbalie neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u en uw kind op en brengt u naar de kleedruimte. De laborant zal uw gegevens controleren. Vervolgens vraagt hij/zij u om indien nodig, de kleding van uw kind uit te doen. U kunt uw kind op de onderzoekstafel plaatsen.
U kunt daarna zelf plaatsnemen naast de onderzoekstafel. De radioloog of echolaborant brengt echogel aan op het te onderzoeken lichaamsdeel en beweegt er met de sonde overheen.
Tijdens het hele onderzoek is het belangrijk dat uw kind niet al te veel beweegt. Als het betreffende lichaamsdeel goed in beeld is gebracht, is het onderzoek klaar. U mag de gel er afvegen.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek

Van wie krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van de huisarts of uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u bij de eerstvolgende afspraak.

Juni 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.