Bij een echografie worden inwendige organen zoals de galblaas, lever, nieren en blaas zichtbaar gemaakt met geluidsgolven. Deze geluidsgolven hebben een zodanig hoge frequentie, dat ze niet hoorbaar zijn. Daarom wordt dit onderzoek ook wel een “ultrageluidsonderzoek” genoemd.   

Voorbereiding 

Eten en drinken 

  • U moet vanaf 4 uur voor het onderzoek nuchter blijven (niet roken, niet eten, niet drinken).  
  • Wij vragen u 1 à 2 uur voor het onderzoek, 3 tot 4 glazen water te drinken en hierna het toiletbezoek uit te stellen. Met een goed gevulde blaas kunnen de beste echobeelden gemaakt worden van de onderbuik. 

Kleding 

Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan.   

Gebruikt u medicijnen?  

U kunt deze, zoals gewoonlijk, innemen met een klein beetje water.   

De dag van het onderzoek  

Melden  

De Röntgenafdeling in Terneuzen vindt u als u route 65 volgt, in Oostburg volgt u route 75, voor Hulst volgt u route 1,  We verzoeken u  10 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn met de papieren die u (eventueel) voor het onderzoek heeft gekregen.  
Als u voor de eerste keer in het ziekenhuis bent, moet u zich inschrijven aan de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.  

Toestel   

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het echografie toestel. Een apparaatje (de sonde) dat op de huid wordt geplaatst, is in staat om geluidsgolven uit te zenden en weer op te vangen. Het teruggekaatste geluid wordt omgezet in een beeld op een beeldscherm.   

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Nadat u zich aangemeld heeft bij de röntgenbalie neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar de kleedruimte. De laborant zal uw gegevens controleren. Vervolgens vraagt hij/zij u om indien nodig, uw kleding en eventuele sieraden uit te doen. 
U kunt daarna plaatsnemen op de onderzoekstafel. De radioloog of echolaborant brengt echo-gel aan op het te onderzoeken lichaamsdeel en beweegt er met de sonde overheen. Tijdens het hele onderzoek moet u zo ontspannen en zo stil mogelijk blijven liggen. Soms wordt u gevraagd uw adem in te houden.  

Hoelang duurt het onderzoek?   

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.   

Na het onderzoek 

Als het betreffende lichaamsdeel goed in beeld is gebracht, is het onderzoek klaar. Hierna mag u de gel afvegen.   

Van wie krijgt u de uitslag? 

U krijgt de uitslag van de huisarts of uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u bij de eerstvolgende afspraak.   

 Juni 2024

 

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.