Binnenkort ondergaat u een endo-echografie via de luchtwegen (=EBUS) en/ of via de slokdarm (=EUS). Op deze pagina leggen we u uit wat de onderzoeken inhouden.

EBUS onderzoek (de scoop gaat via de luchtpijp naar binnen).

Door middel van twee verschillende sprays verdooft de verpleegkundige de keel en de mond. Dit is nodig om de hoestprikkel weg te nemen. De verdoving geeft een dik, stijf gevoel in de keel. Ook kunt u het gevoel hebben dat het slikken moeilijker gaat. De spray heeft een bittere smaak. Als laatste druppelen we verdovingsvloeistof direct in de luchtpijp. Dit kan een hoestprikkel opwekken. Het verdoven duurt ongeveer een kwartier.

EUS onderzoek (de scoop gaat via de slokdarm naar binnen)

De verpleegkundige zal u vragen om een kleine hoeveelheid lokaal verdovende gel in te slikken. Daarna krijgt u nog verdoving achter in de keel door middel van een spray. Dit duurt bij elkaar enkele minuten.

Wat is propofol-sedatie

Met propofol-sedatie verlagen we het bewustzijn met medicijnen die er voor zorgen dat u in een soort ‘slaap’ (roes) valt. Propofol-sedatie is NIET hetzelfde als narcose. U behoudt belangrijke reflexen als ademhalen en slikken. Met Propofol-sedatie maken we een mogelijk voor u onaangenaam onderzoek zo comfortabel mogelijk. Zonder pijn, angst of stress. Omdat u ‘slaapt’ merkt u heel weinig tot niets van het onderzoek. Het middel Propofol verlaagt het bewustzijn. Het werkt snel in en is ook snel uitgewerkt. Propofol is een middel dat goed stuurbaar is, wat betekent dat u slaapt tijdens de gehele onderzoek en wakker wordt als deze beëindigd is.

Het preoperatieve spreekuur (POS)

  • Terneuzen, route 64;
  • Oostburg, route 90;
  • Hulst, route 14

Ter voorbereiding op het pre operatieve spreekuur vult u drie dagen voorafgaand aan de POS afspraak THUIS een digitale vragenlijst in over uw gezondheid. U vindt de vragenlijst door in te loggen op het Patiëntenportaal. Dat kan via deze link.

Vervolgens doorlopen we op het pre operatieve spreekuur uw gezondheid, medische voorgeschiedenis en medicijngebruik aan de hand van de ingevulde digitale vragenlijst. U krijgt uitleg over hoe de sedatie zal gaan en welke thuismedicatie u voor het onderzoek mag gebruiken. Op het POS wordt uw lengte, gewicht en bloeddruk geverifieerd. Ook wordt er naar uw hart en longen geluisterd. Zo nodig krijgt u nog een hartfilmpje of aanvullend bloedonderzoek.

Als er na het bezoek aan het POS iets wijzigt in uw gezondheidstoestand (of bij onduidelijkheden), gelieve dan het POS hiervan op de hoogte te brengen op telefoonnummer: 0115 – 677171.

Belangrijk: wat neemt u mee naar het pre operatieve spreekuur (POS)?

  • Een actuele medicijnenlijst (vraag deze tijdig op bij uw apotheek);
  • Naam en telefoonnummer van uw contactpersoon;
  • Eventueel een lijst met vragen die u wilt stellen;
  • Gegevens over mogelijke allergieën (naam medicijn/stof, welke reactie?);
  • Heeft u een pacemaker of ICD? Dan is het belangrijk dat u uw kaartje bij u draagt.

Patiënten die medicijnen gebruiken

Als u medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat u dit van tevoren met uw arts bespreekt. Deze kan u vertellen of u met deze medicijnen moet stoppen en vanaf wanneer. U kunt de afgesproken medicijnen gewoon ’s morgens met een klein beetje water innemen.

  • Met bloedverdunnende medicijnen moet u meestal voor het onderzoek stoppen.
  • Als u diabetes (suikerziekte) hebt, spreek dan het onderzoek zo vroeg mogelijk op de dag af. Het gebruik van uw insuline moet u overleggen met de longarts.

Voorbereiding

Make-up, nagellak, gelnagels en piercings moet u verwijderen. Sieraden en waardevolle bezittingen kunt u het best thuislaten. Tijdens het onderzoek mag u geen sieraden dragen.

Als het onderzoek ‘s morgens plaatsvindt

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Nuchter wil zeggen: niet meer eten, drinken of roken vanaf 24.00 uur de avond vóór het onderzoek.

Als het onderzoek ‘s middags plaatsvindt

Als u ’s middags na 13.00 uur het onderzoek heeft, dan mag u voor 07.00 uur nog een licht ontbijt gebruiken. Onder licht ontbijt wordt verstaan: thee (weinig suiker) met beschuit, GEEN melk.

Dag van het onderzoek

U mag zich melden op afdeling C1 (dagverpleging). De secretaresse geeft dan aan waar u naartoe kunt, naar de afdeling of naar het bankje op routenummer 98.

Er wordt een infuusnaaldje in de arm geplaatst en de verpleegkundige stelt u een aantal vragen en geeft u uitleg. Ook wordt er bloed afgenomen om de stolbaarheid van het bloed te bepalen. Het is handig als u alle medicatie die u thuis gebruikt, meeneemt. Als u aan de beurt bent wordt u in uw bed naar de scopiekamer gebracht. U draagt een ziekenhuisjasje en uw eigen broek of rok.

De verdoving

Voor het onderzoek vragen we u om uw gebitsprothese of losse gebitsdelen uit te doen. Door middel van twee verschillende sprays verdoofd de verpleegkundige de keel en de mond. Dit is nodig om de hoestprikkel weg te nemen. De verdoving geeft een dik, stijf gevoel in de keel. Ook kunt u het gevoel hebben dat het slikken moeilijker gaat. De spray heeft een bittere smaak. Als laatste druppelen we de verdovingsvloeistof direct in de luchtpijp. Dit kan een hoestprikkel opwekken. Het verdoven duurt ongeveer een kwartier.

Het onderzoek

U krijgt een zuurstofslangetje in de neus en er wordt een knijpertje op een van uw vingers gezet. Dit houdt uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed in de gaten. De dokter spuit medicijnen via de infuusnaald in waardoor u zich goed kunt ontspannen en wat slaperig wordt. De longarts brengt nu de scoop via uw mond en keel naar de luchtwegen of de slokdarm. Dit kan even een onaangenaam gevoel geven, maar het doet geen pijn. U kunt gewoon door ademen.

De longarts gaat op zoek naar klieren en weefsel. Als deze klieren goed zichtbaar zijn, prikt hij deze met een dunne naald aan en zuigt hij een kleine hoeveelheid materiaal op voor nader onderzoek. Dit aanprikken (punctie) van de klieren herhaalt de arts een aantal maal.

Het weefsel wordt weggebracht voor microbiologisch onderzoek. Na de punctie kan er wat bloedverlies optreden, dat wordt direct weggezogen. Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Voordelen en risico’s van het slaapmiddel

Het voordeel van licht slapen tijdens het onderzoek is dat u er weinig van merkt. Het onderzoek zou anders onaangenaam kunnen zijn. Omdat u nu ontspannen bent, verloopt het onderzoek in het algemeen ook gemakkelijker. Nadeel kan zijn dat u nog enkele uren wat suf bent en misschien het stukje herinnering aan het onderzoek mist. In zeldzame gevallen kunnen er vanwege het slaapmiddel problemen ontstaan met de ademhaling en de hartfunctie. Deze problemen zijn meestal goed te verhelpen met medicijnen. We controleren de hartslag en de ademhaling tijdens het hele onderzoek goed.

Dagverpleging

Na het onderzoek gaat u terug naar de dagverpleging op afdeling C1 om uit te slapen. Wanneer u goed wakker bent en alle controles stabiel zijn, wordt het infuusnaaldje verwijderd. Daarna kunt u naar huis. Omdat het risico bestaat dat u zich kunt verslikken mag u gedurende twee uur na het onderzoek niets eten en drinken. Daarna begint u met een slokje water. Als u zich dan niet verslikt kunt u weer normaal eten en drinken. Het kan zijn dat u enkele dagen een geïrriteerd gevoel in uw keel hebt en wat moeilijk slikt. Ook kan het zijn dat u na het onderzoek wat bloederig slijm ophoest. Dat is vervelend, maar u hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

Omdat het onderzoek onder propofol wordt gedaan, moet u na afloop van het onderzoek door een familielid of kennis vanaf de dagverpleging naar huis gebracht worden. Het is wettelijk niet toegestaan om op de dag van het onderzoek zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. U mag die dag niet zelf een auto, motorfiets of fiets besturen, u mag ook niet zonder begeleiding met openbaar vervoer of taxi reizen.

Complicaties

Complicaties na een EUS/EBUS onderzoek komen zelden voor. Het kan gebeuren dat u bloed ophoest. Een beperkte hoeveelheid bloed ophoesten in de uren na het onderzoek is normaal. Hieronder verstaan we enkele fijne streepjes bloed in de slijmen vermengd. Indien u druppels bloed ophoest of bloed braakt, dient u contact op te nemen met uw huisarts. Koorts kan optreden tot 24 uur na het onderzoek. Indien de koorts na 24 uur niet verdwenen is, dient u contact op te nemen met uw huisarts.

Zeldzame complicaties tijdens de ingreep omvatten de hierboven beschreven bijwerkingen als gevolg van het slaapmiddel. Ernstige infecties in de borstkas of bloedingen zijn uiterst zeldzaam.

De uitslag

Het duurt een aantal werkdagen voordat de uitslag van de weefselanalyse bekend is. U krijgt een afspraak op de polikliniek bij de behandelend longarts die de uitslag met u bespreekt.

Als u de afspraak wilt verzetten, zorg dan dat u het onderzoek ondergaat nadat de scan en/of röntgenfoto zijn gemaakt. Het kan zijn dat u in de maand na uw onderzoek gebeld wordt door een verpleegkundige van onze afdeling in verband met een kwaliteitsonderzoekje. U kunt natuurlijk altijd aangeven dat u hier niet aan mee wilt werken.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, bespreek ze dan vóór het onderzoek met uw longarts. U kunt zich ook tijdens kantooruren wenden tot de secretaresses van de longartsen. U kunt uw vragen telefonisch stellen door te bellen naar telefoonnummer: 0115-688699. Als u uw vraag per e-mail stuurt naar scopieafdeling@zzv.nl dan krijgt u binnen twee werkdagen antwoord.

Januari 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.