Met een Duplex-onderzoek controleren we de kwaliteit van uw bloedvaten. Dit gebeurt met een transducer die geluidsgolven uitzendt en weer opvangt. Het echografie toestel vormt een echobeeld van de bloedvaten en er worden metingen van de bloeddoorstroming gedaan. Op deze manier kunnen we mogelijke afwijkingen opsporen, bijvoorbeeld verstoppingen, vernauwingen of verwijdingen.

Lees onderstaande richtlijnen goed door

Deze richtlijnen zijn van belang voor een optimaal onderzoek.

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan.

Gebruikt u medicijnen?

U kunt deze, zoals gewoonlijk, innemen met een klein beetje water.

Dag van het onderzoek

Melden

De Röntgenafdeling in Terneuzen vindt u als u route 65 volgt, in Oostburg volgt u route 75, voor Hulst volgt u route 1. Als u voor de eerste keer in het ziekenhuis bent, moet u zich inschrijven aan de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.

Toestel

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het echografie toestel.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

In de onderzoekskamer wordt u gevraagd om enkele kledingstukken uit te doen, vervolgens neemt u plaats op de onderzoeksbank. Op de te onderzoeken plaats(en) wordt een laagje gel op de huid aangebracht. Met de transducer worden de te onderzoeken bloedvaten in beeld gebracht. Ook worden er metingen gedaan van de bloedstroomsnelheid. Het onderzoek is niet pijnlijk. Bij metingen van de bloedvaten in de buik wordt er soms (stevig) gedrukt om de bloedvaten zo goed mogelijk in beeld te kunnen krijgen. Dit drukken kunt u als onprettig ervaren.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten tot 40 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek verwijderen we de gel van uw huid en kunt u zich aankleden.

Van wie krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van de huisarts of uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u bij de eerstvolgende afspraak.

Juni 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.