De dunne darmpassage is een röntgenonderzoek waarbij met behulp van bariumpap de dunne darm zichtbaar wordt gemaakt. Er wordt gekeken naar mogelijke afwijkingen zoals divertikels, passage-tijd etc.

Voorbereiding

Eten en drinken

U moet vanaf 4 uur voor het onderzoek nuchter blijven (niet roken, niet eten, niet drinken).

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan. Wij adviseren de dag van het onderzoek geen sieraden te dragen.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn?

Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bespreek dan met uw behandelend arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborante, voorafgaand aan het onderzoek.

Gebruikt u medicijnen?

U kunt deze, zoals gewoonlijk, innemen met een klein beetje water.

De dag van het onderzoek

Melden

De Röntgenafdeling in Terneuzen vindt u als u route 65 volgt, in Oostburg volgt u route 75.
We verzoeken u om 10 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn met de papieren die u (eventueel) voor het onderzoek heeft gekregen.
Als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt, moet u zich inschrijven aan de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.

Toestel

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het doorlicht toestel. Meer informatie over het toestel vindt u elders op deze website.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar de kleedruimte. De laborant controleert uw gegevens en geeft u uitleg over het onderzoek. Hij/zij zal u vragen om uw bovenkleding en eventuele sieraden uit te doen.

In de onderzoeksruimte komt u met uw rug tegen de onderzoekstafel te staan. De radioloog is in de kamer aanwezig en bedient het doorlichttoestel. Van de laborant krijgt u een beker contrastvloeistof in uw hand. Deze mag u leegdrinken op aanwijzing van de radioloog. Na 10 minuten wordt de eerste opname gemaakt. Hierna mag u zich weer aankleden en wachten op de gang. U krijgt een tweede beker contrastvloeistof om leeg te drinken. Nu wordt er ongeveer elk half uur een opname van de dunne darm gemaakt. Dit gaat zo door, totdat de gehele dunne darm in beeld is gebracht.

Tussen het maken van de opnamen door mag u op de gang wachten; de laborant roept u telkens opnieuw binnen. De laborant zal u ook aangeven, wanneer u weer mag eten en naar het toilet mag gaan.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek kan enkele uren tot een dagdeel in beslag nemen.

Na het onderzoek?

Als de gehele dunne darm is afgebeeld, is het onderzoek klaar. De laborant begeleidt u naar de kleedruimte, waar u zich kunt aankleden. U mag nu weer gewoon eten en drinken.

Zijn er bijwerkingen of risico’s?

  • Bij dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken, die in ons ziekenhuis worden toegepast, is het risico van de röntgenstraling minimaal.
  • De contrastvloeistof, die moet worden gedronken tijdens het onderzoek, is wit van kleur en stroperig. Na het onderzoek zal de laborant u een vochtig doekje geven, waarmee u mogelijke resten rond uw mond kunt verwijderen.
  • Ongeveer twee dagen na het onderzoek is de ontlasting wit gekleurd; dit wordt veroorzaakt door de contrastvloeistof. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken. Om obstipatie te voorkomen kunt u het best een aantal glazen water extra drinken gedurende deze twee dagen.

Van wie krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van de huisarts of uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u bij de eerstvolgende afspraak.

Juni 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.