U of uw naaste is opgenomen in ZorgSaam en wordt in druppel-contact isolatie verpleegd. Deze pagina geeft meer informatie over het verplegen in druppel-contact isolatie en over de bijbehorende maatregelen. Hiermee voorkomen we verspreiding van bacteriën of virussen naar patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers.

Druppel-contact isolatie

Er kunnen een aantal redenen zijn waarom verpleging in druppel-contact isolatie noodzakelijk is:

 • U draagt een (mogelijk) besmettelijke bacterie of virus bij u;
 • U draagt een bacterie bij u die minder of niet gevoelig is voor verschillende soorten antibiotica;
 • Situaties waarbij de algemene hygiëne maatregelen niet voldoende zijn, zoals bijvoorbeeld bij lekkende wonden/diarree.

Uw behandelend arts zal u informeren waarom deze maatregel bij u nodig is.

Wanneer wordt druppel-contact isolatie toegepast

De basishygiëne maatregelen die normaal in het ziekenhuis genomen worden zijn nu niet afdoende. Druppel-contact isolatie wordt ingesteld om overdracht van bepaalde bacteriën of virussen naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers te voorkomen. Deze overdracht vindt plaats via druppels over een afstand van ongeveer 1,5 meter, bijvoorbeeld bij hoesten of braken.

U wordt daarom op een eenpersoonskamer verpleegd.

De speciale voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden, staan ook vermeld op de isolatie kaart die buiten op de deur is aangebracht.

Isolatie kan ook nodig zijn als u zelf geen klachten heeft. De isolatie heeft geen consequenties voor uw behandeling; deze kan altijd doorgaan.

Wat betekent druppel-contact isolatie voor u?

 • U verblijft op een eenpersoonskamer;
 • De kamerdeur is dicht tijdens uw verblijf;
 • Aan de deur van uw kamer hangt een kaart met daarop de te nemen isolatiemaatregelen voor medewerkers en bezoeker;
 • De medewerkers die u verzorgen dragen een mondneusmasker. De medewerkers dragen handschoenen bij direct contact met u of met uw omgeving. Op indicatie wordt een schort gedragen;
 • De medewerkers passen handhygiëne toe bij het betreden en verlaten van de kamer en tussendoor bij verpleegkundige en medische handelingen;
 • U blijft in principe op uw kamer. Alleen als dit voor uw behandeling van belang is (bijvoorbeeld bij oefentherapie) mag u, in overleg met de verpleging, de kamer verlaten.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • U draagt bij het verlaten van de kamer een mondneusmasker;
 • U past handhygiëne toe;
 • U maakt geen fysiek contact met andere patiënten;
 • U maakt geen gebruik van algemene toiletten.

Als u voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat dan gelden dezelfde maatregelen.

 • U kunt gewoon bezoek ontvangen.

Wat betekent druppel-contact isolatie voor uw bezoek?

Bezoekers dienen zich vooraf bij de verpleging te melden. De verpleging zal het bezoek instrueren over de voorgeschreven maatregelen. Deze staan ook op de isolatiekaart vermeld.

 • Bezoek draagt tijdens het bezoek een mondneusmasker;
 • Het bezoek trekt bij het verlaten van de kamer het mondneusmasker af;
 • Het bezoek past handhygiëne toe na het bezoek (water en zeep of handalcohol);
 • Het bezoek legt eerst eventuele andere visites af en komt pas als laatste naar de patiënt in isolatie en verlaat daarna meteen het ziekenhuis.

Opheffen isolatiemaatregelen

Wij kunnen niet altijd van tevoren aangeven wanneer we de isolatiemaatregelen kunnen opheffen. Dit is afhankelijk van:

 • Het soort micro-organisme;
 • Het verloop van uw klachten;
 • De uitslagen van laboratoriumonderzoeken.

Naar huis

Thuis gelden de normale hygiëne maatregelen voor u en uw huisgenoten.

Mocht er een resistente bacterie bij u gevonden zijn, dan is het belangrijk om dit te melden bij een eventuele volgende opname in het ziekenhuis.

Thuiszorg of verblijf in andere zorginstelling

Wanneer u na ontslag thuiszorg krijgt of opgenomen wordt in een andere zorginstelling dan gelden de regels van de betreffende instelling. De regels in de andere instelling kunnen afwijken van het beleid in ZorgSaam. Uw behandelaar zal de ontvangende instelling informeren.

Tenslotte

We beseffen dat de situatie in het geval van isolatiemaatregelen ingrijpend en onaangenaam kan zijn voor u. Het is voor ons echter de enige manier om:

 • U zo goed mogelijk te kunnen behandelen;
 • Andere patiënten te beschermen tegen mogelijke besmetting.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundigen van de afdeling, Zij staan u graag te woord. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Infectiepreventie, telefoonnummer 0115-688550

 

December 2020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.