Bij een Doppleronderzoek wordt er naar uw bloedvaten geluisterd. Dit gebeurt met een staafje, zo groot als een balpen, en geleidende gel. De geluidsgolven die het staafje uitzendt, worden door het bloed dat door de slagaders stroomt teruggekaatst. Vervolgens vangt het staafje de golven weer op en dit signaal wordt door het Dopplerapparaat hoor- en zichtbaar gemaakt. Het geluid dat u hoort is een versterking van dit signaal. Dit lawaai is normaal. Op een monitor zijn deze golven te zien.

Lees onderstaande richtlijnen goed door

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan.

Gebruikt u medicijnen?

U kunt deze, zoals gewoonlijk, innemen met een klein beetje water.

Dag van het onderzoek

Melden

De Röntgenafdeling in Terneuzen vindt u als u route 65 volgt, in Oostburg volgt u  route 53. Als u voor de eerste keer in het ziekenhuis bent, moet u zich inschrijven aan de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.

Toestel

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het Dopplertoestel.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

  • In de onderzoekskamer wordt u gevraagd om enkele kledingstukken uit te doen, vervolgens neemt u plaats op de onderzoekstafel.
  • De laborant brengt de geleidende gel aan op de te onderzoeken plaatsen. Dit om een goede geleiding van de geluidsgolven te krijgen. Met behulp van het Dopplerapparaat, wordt op diverse plekken van uw armen en/of benen naar de doorstroming van het bloed in de slagaders geluisterd. Ook meet de laborant uw bloeddruk aan uw armen en/of benen en soms ook aan de tenen.
  • Indien de arts ook een inspanningstest (stresstest) heeft aangevraagd vragen wij u op een loopband te lopen of teen-hak oefeningen uit te voeren. Daarna gaat u weer liggen en meet de laborant opnieuw de bloeddruk aan de armen en de benen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Na het onderzoek

Van wie krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van de huisarts of uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u bij de eerstvolgende afspraak.

Juni 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.