De algemene taak van de diabetesverpleegkundige is het informeren en instrueren van patiënten met diabetes mellitus. Zij geeft uitleg over diabetes mellitus, wat het is en wat de gevolgen zijn. Ook kan zij u bijstaan bij het leren omgaan en verwerken van de ziekte nadat de diagnose is gesteld. De diabetesverpleegkundige zorgt dat de zorg goed op elkaar aansluit en dat het vooral voor de patiënt duidelijk is, waar hij/zij met vragen en problemen terecht kan. Zij kan u alles vertellen over:

  • De tabletten
  • De insuline
  • De insulinepen/-pomp
  • Zelfcontrole
  • Zelfregulatie
  • Het volgen van een diabetescursus
  • De reisadviezen voor mensen met diabetes
  • DVN (Diabetes Vereniging Nederland)

Voor wie is de diabetesverpleegkundige?

U kunt een afspraak maken met een diabetesverpleegkundige als u voor uw diabetes onder behandeling van een specialist bent, tabletten slikt voor diabetes en/of insuline gebruikt. Ook als u vragen of problemen hebt vanwege uw diabetes mellitus. Ook uw partner en/of familie zijn welkom met vragen. Wij adviseren om minimaal 1x per jaar de diabetes te evalueren. We doen dan ook een jaarlijkse voetcontrole, testen de bloedglucosemeter en controleren andere diabetesmaterialen.

Hoe kunt u de diabetesverpleegkundige bereiken?

De diabetesverpleegkundige werkt op de drie ziekenhuislocaties van ZorgSaam. Voor het maken/wijzigen van een afspraak of bij vragen kunt u de diabetesverpleegkundige van het ziekenhuis bellen tijdens het telefonisch spreekuur tussen 14:00 en 16:30 uur. Het telefoonnummer is 0115-688188.

Buiten het telefonisch spreekuur (wel binnen kantoortijden) kunt u voor dringende zaken ook dit nummer bellen en het keuzemenu volgen. Bij dringende situaties over uw diabetes buiten kantooruren kunt u zich wenden tot de Huisartsenpost ( HAP), tel: 0115-643000.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.