Op deze pagina geven wij u als diabetespatiënt uitleg over de manier waarop u zich moet voorbereiden op een onderzoek of behandeling. De informatie geldt voor:

  • Diabetespatiënt met insuline therapie: voorbereiden op een onderzoek en behandeling/operatie waarvoor u lang nuchter moet zijn.
  • Patienten met diabetes mellitus die een behandeling/operatie moeten ondergaan en die insuline spuiten en/of orale antidiabetica gebruiken.

Binnenkort heeft u een afspraak voor een onderzoek of behandeling/operatie in het ziekenhuis waarvoor u nuchter moet zijn of alleen een licht ontbijt mag. Daarbij is het de bedoeling dat uw bloedglucose niet ontregelt. Om problemen te voorkomen hopen wij u met deze folder te helpen bij het reguleren van uw bloedglucose. U heeft deze informatie al gekregen van een POS-medewerker (pre-operatief spreekuur) en uitleg gehad over het gebruik van orale medicatie en insuline voor het onderzoek of de behandeling/operatie.

Tabletgebruik

Alle medicatie op de dag voor de behandeling: gebruikelijke dosering innemen (metformine kan een uitzondering zijn bij gebruik van contrastvloeistof). Het POS zal u hierover informeren.

Op de dag van het onderzoek of behandeling neemt u ‘s morgens geen tabletten in.

Na het onderzoek of de behandeling kunt u de tabletten innemen op de tijden zoals u gewend bent, de ochtenddosering haalt u niet meer in.

Insulinegebruik

Op de dag voor het onderzoek of de behandeling spuit u evenveel als u gewend bent.

Op de dag van het onderzoek:

  • De langwerkende insuline die u ‘s morgens injecteert gewoon injecteren.
  • De kortwerkende insuline als u nuchter moet blijven niet injecteren. Voor een licht ontbijt 1/3 deel injecteren.
  • De mixinsuline als u nuchter moet blijven niet injecteren. Voor een licht ontbijt 1/3 deel injecteren.

Na de behandeling of het onderzoek

Voor de maaltijd weer zoals gewend injecteren:

  • De langwerkende insuline op de tijd die u gewend bent.
  • De kortwerkende insuline voor de maaltijd na het onderzoek of behandeling.
  • De mixinsuline: 1/3 bij de eerste maaltijd. Bij de avondmaaltijd de volledige dosering.

Gebruikt u een GLP 1 analoog zoals Victoza of Byetta of bydureon dan mag u de dag van het onderzoek of behandeling ‘s morgens overslaan en dan na het onderzoek of behandeling het GLP 1 injecteren.

De insulinesoorten en dosering dag van het onderzoek of behandeling: zoals hieronder  beschreven: op de dag van de behandeling en na de behandeling is het belangrijk dat u de bloedglucosewaarden vaker controleert zodat eventueel de insuline aangepast kan worden.

Let op: de insulinedosering voor en na de behandeling staan in aparte tabellen.

 

Insulinedosering op de dag zelf, als behandeling vóór 12.00 uur plaatsvindt. U bent nuchter vanaf 24.00 uur.

Insulinedosering vóór de behandeling

Insuline na de behandeling

Insuline dosering op de dag zelf, indien behandeling ná 12.00 uur plaatsvindt. U mag een licht ontbijt.

Insulinedosering vóór de behandeling

Insuline na de behandeling

Het is belangrijk dat u uw eigen insulinepennen en bloedglucosemeter meeneemt naar het ziekenhuis. Als het goed is heeft u op het POS al te horen gekregen hoeveel insuline u de dag voor de behandeling en op de dag van behandeling moet nemen.

Vragen?

De diabetesverpleegkundige werkt op de drie ziekenhuislocaties van ZorgSaam. Voor het maken/wijzigen van een afspraak of bij vragen kunt u de diabetesverpleegkundige van het ziekenhuis bellen tijdens het telefonisch spreekuur tussen 14:00 en 16:30 uur. Het telefoonnummer is 0115-688188.

Buiten het telefonisch spreekuur (wel binnen kantoortijden) kunt u voor dringende zaken ook dit nummer bellen en het keuzemenu volgen. Bij dringende situaties over uw diabetes buiten kantooruren kunt u zich wenden tot de Huisartsenpost (HAP), tel: 0115-643000.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.