De toevoeging van GLP-1 analogen betekent een nieuwe stap in de behandeling van de patiënt met diabetes mellitus type 2. De behandeling met GLP-1 analoog is voorbehouden aan patiënten met diabetes mellitus met obesitas en een BMI ≥35 die niet goed te regelen valt met andere medicatie. De behandeling met een GLP-1 analoog is nog vrij nieuw en er zijn nog weinig resultaten bekend over langetermijneffecten. In het belang van de veiligheid is het belangrijk dat de voorlichting en begeleiding eenduidig is om complicaties en bijwerkingen zoveel mogelijk te beperken.

Voor de patiënt

Uw diabetes mellitus is niet goed geregeld met tabletten en/of insuline en u bent toe aan een volgende stap in de behandeling. Het injecteren van een GLP-1 analoog is een aanvullende therapie in de behandeling van uw diabetes. Om de kansen op een goed resultaat met zo min mogelijk bijwerkingen te vergroten is het belangrijk dat u goed weet wat het medicijn doet en wat er van uzelf verwacht wordt. Deze informatie zet op een beknopte manier de aandachtspunten en voorwaarden op een rijtje.

Instellen op GLP-1 analoog

Alle patiënten die starten met een GLP-1 analoog worden naar de diabetesverpleegkundige verwezen voor educatie, instructie en begeleiding. U krijgt van haar uitleg over de start, mogelijke bijwerkingen, hoe u moet injecteren en hoe u de overige medicatie moet innemen. Afhankelijk van de overige glucose verlagende medicatie spreekt zij met u af hoe vaak u de bloedsuikers moet controleren.

Bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook GLP-1 analoog bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: misselijkheid, obstipatie en hoofdpijn. Afhankelijk van de overige glucose verlagende medicatie kunnen er ook hypo’s optreden.

Aandachtspunt

Alhoewel u GLP-1 analoog ook moet injecteren vergoedt de zorgverzekering geen glucosetestmaterialen. Als u voor het starten met GLP-1 insuline injecteerde dan zal de insuline bij de start van GLP-1 verlaagd worden en zo mogelijk afgebouwd. De combinatie van GLP-1 analoog en insuline wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Dat betekent dat u mogelijk de insuline zelf zal moeten betalen.

Vragen?

De diabetesverpleegkundige werkt op de drie ziekenhuislocaties van ZorgSaam. Voor het maken/wijzigen van een afspraak of bij vragen kunt u de diabetesverpleegkundige van het ziekenhuis bellen tijdens het telefonisch spreekuur tussen 14:00 en 16:30 uur. Het telefoonnummer is 0115-688188.

Buiten het telefonisch spreekuur (wel binnen kantoortijden) kunt u voor dringende zaken ook dit nummer bellen en het keuzemenu volgen. Bij dringende situaties over uw diabetes buiten kantooruren kunt u zich wenden tot de Huisartsenpost (HAP), tel: 0115-643000.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.