Het krijgen van de diagnose dementie heeft een grote impact op het leven van uzelf en uw naasten. Een aandachtspunt is autorijden, want het krijgen van de diagnose dementie kan gevolgen hebben op uw rijvaardigheid. Het is daarom belangrijk dat u door het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) laat bepalen of het nog verantwoord is om auto te rijden.

Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) kan door middel van een speciale rijtest bepalen of het nog verantwoord is om auto te rijden.

Op deze pagina leest u hier meer over.

Rijbewijs behouden

Zolang het CBR geen uitspraak heeft gedaan over uw rijvaardigheid blijft het uw eigen verantwoordelijkheid om auto te rijden.

Om uw rijbewijs te kunnen behouden is het belangrijk dat u zo snel mogelijk bij het CBR aangeeft dat u de diagnose dementie heeft gekregen.

Hoe kunt u dit doen? 2345678

  • Bij uw gemeente of online op de website van het CBR (www.cbr.nl) kunt u een “eigen verklaring” kopen en invullen.
  • Uw eigen verklaring is compleet als er ook een onderzoeksrapport wordt meegestuurd. Hierin heeft de medisch specialist (dit kan uw geriater zijn) de ernst en aard van de dementie beschreven.
  • De specialist voegt hieraan toe een CDR (Clinical Dementia Rating) classificatie, hierbij wordt de dementie beoordeeld door middel van een score.

Het CBR nodigt u uit voor een rijtest als u een*/7CDR score heeft van 0.5 of 1.

Een deskundige bekijkt tijdens het besturen van de auto welke invloed de dementie heeft op uw rijgedrag.

Als u de test volgens de deskundige van het CBR goed heeft gedaan krijgt u een ‘verklaring van geschiktheid’. Met deze verklaring kunt u bij de gemeente opnieuw uw rijbewijs aanvragen. Deze is een jaar geldig.

Om na een jaar opnieuw uw rijbewijs te kunnen verlengen zult u 4 maanden voor de verloopdatum opnieuw een ‘eigen verklaring’ moeten sturen naar het CBR. Dan is er ruim voldoende de tijd om de procedure te herhalen.

Verzekering

De periode tussen de diagnose en de rijtest bent uzelf verantwoordelijk voor het besturen van het motorvoertuig. Bij een ongeluk kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om uit te keren als er niet aan de eisen is voldaan. Ook kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Het is belangrijk om de verzekering op de hoogte te brengen en te zorgen dat ze een kopie ontvangen van het nieuwe rijbewijs en de brief van het CBR.

Bewaar de schriftelijke reactie van uw verzekering goed, zodat u bij een eventuele aanrijding aan kan tonen dat de verzekering op de hoogte was.

Voor meer informatie:

Voor vragen over dementie en autorijden kunt u terecht op de website van het CBR of Alzheimer Nederland.

Poli geriatrie/geheugenpoli ziekenhuis ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

Secretariaat:  0115-688667

E-mail: poligeriatrie@zzv.nl

 

Maart 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.