Deze informatie is bedoeld voor mensen die te maken hebben met astma, COPD en OSAS. De klachten die bij deze ziektebeelden horen, kunnen grote invloed hebben op het dagelijkse leven van de patiënt en zijn omgeving. Om zelf een actieve bijdrage te kunnen geven aan de behandeling van de klachten, is kennis over astma, COPD en OSAS belangrijk. Als service aan onze patiënten is in ZorgSaam Ziekenhuis een spreekuur bij de longverpleegkundige ingesteld, waar u met vragen over de meest uiteenlopende zaken met betrekking tot uw ziekte terecht kunt.

Wat is Astma

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Dit veroorzaakt verschillende klachten zoals kortademigheid, een piepende ademhaling, hoesten en opgeven van slijmen. Er is vaak een overgevoeligheid voor bepaalde stoffen, zoals huisstof, huidschilfers van dieren, grassen, pollen e.d. Ook kunnen er klachten ontstaan door niet allergische stoffen zoals parfumlucht, sigarettenrook en mist. Aanvallen komen vaak in periodes voor. Er kunnen periodes zijn dat men geen klachten ondervindt. (bron: astmafonds.nl, 2010)

Wat is COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een chronische longziekte waaronder chronische bronchitis en longemfyseem vallen. De grootste oorzaak voor het ontwikkelen van COPD is roken. In sommige gevallen is het erfelijk. COPD geeft pas op latere leeftijd klachten, wanneer er al schade aan de longen is. Het geeft vernauwing van de luchtwegen en prikkelbaarheid met als vaak voorkomende klachten als benauwdheid, hoesten en slijmvorming. De diagnose wordt gesteld door middel van een longfunctie test. (bron: Astmafonds.nl, 2010)

Wat is OSAS

OSAS staat voor Obstructief Slaap Apneu Syndroom. Bij slaapapneu krijgt men tijdens de slaap even geen lucht. De ademhaling houdt korte tijd op. Dit kan veroorzaakt zijn door een hindernis (obstructie) ergens in de luchtwegen of de ademhalingsspieren werken tijdelijk onvoldoende. Omdat dit vele keren per nacht gebeurt, neemt men onvoldoende zuurstof op en rust men onvoldoende uit. De slaapstoornis zit in het feit dat men bij iedere ademstop wakker wordt. Die slaaponderbrekingen geven bij het opstaan het gevoel dat men heel slecht geslapen heeft. Men voelt zich doodmoe. Het gevolg hiervan is dat men bij het minste geringste in slaap valt. Buiten moeheid kan men nog vele andere klachten hebben zoals bijvoorbeeld ochtendhoofdpijn, concentratiestoornis, vergeetachtigheid en prikkelbaarheid. Met een slaaponderzoek kunnen we bepalen of u wel of niet lijdt aan slaapapneu. (bron: tefa.nl, 2008)

Wat kan de longverpleegkundige voor u betekenen

Op het spreekuur bij de longverpleegkundige kunt u terecht met alle vragen of problemen, die te maken hebben met uw ziek zijn. Aangezien de behandeling en/of leefregels bij astma, COPD en OSAS soms ingrijpend kunnen zijn, kan steun belangrijk voor u zijn. Onze longverpleegkundigen proberen u deze te geven in de vorm van informatie, begeleiding, advies, instructie van inhalatie, medicatie, evaluatie behandeling en praktische tips. De longverpleegkundigen gaat in op de problemen die u ervaart in het omgaan met astma, COPD en OSAS. De longverpleegkundige kan onder andere informatie geven over:

 • Inhalatiemedicijnen en zuurstof gebruik.
 • Wat te doen bij benauwdheid.
 • Instructies over inhalatietechnieken en hulpmiddelen.
 • Informatie over het belang van voldoende beweging en goede voeding.
 • Begeleiden bij het stoppen met roken.
 • Saneringsadviezen.
 • Informatie over de leefregels bij OSAS.
 • Instructies over de behandelmethode bij OSAS (CPAPapparaat).

De longverpleegkundigen onderhouden contacten met ondersteunende instanties zoals de thuiszorg, revalidatie, leveranciers en patiëntenverenigingen. Zij kunnen daar informatie op-vragen die voor u van belang is en u in contact brengen met instanties die hulp kunnen bieden.

Voor wie is de longverpleegkundige

Uw longarts kan u verwijzen naar het spreekuur van de longverpleegkundige. U kunt telefonisch een afspraak maken via: 0115-688699 en dan keuze 2 in het menu. Ook uw partner en/of familie zijn van harte welkom bij de longverpleegkundige. Het kan helpen als u de vragen van tevoren op papier zet. U heeft dan een goede ondersteuning bij het gesprek en het voorkomt dat u belangrijke vragen vergeet.

Het spreekuur van de longverpleegkundige

Het spreekuur voor poliklinische patiënten vindt op afspraak plaats.

Terneuzen

 • Maandag: 13.00 – 17.00 uur
 • Dinsdag: 09.00 – 12.30 uur
 • Woensdag: 09.00 – 17.00 uur
 • Donderdag: 09.00-12.30 uur
 • Vrijdag: 09.00-12.30 uur

Het OSAS-spreekuur is op woensdag van 10.00 – 17.00 uur (samen met de leverancier) en in even weken op dinsdag van 10.00 – 17.00 uur.

Oostburg

Donderdag van 9.00 – 12.30 uur (oneven weken)

Telefonisch spreekuur van de longverpleegkundige

Tijdens dit spreekuur kunt u bellen voor herhaalrecepten, vragen over COPD, Astma of OSAS, rookstopbegeleiding, vragen over medicatie, verzetten van uw afspraak voor het slaaponderzoek of voor het maken en verzetten van een afspraak bij de longverpleegkundige. Buiten het telefonisch spreekuur kunt u de voicemail inspreken. Vermeld dan duidelijk uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en de reden dat u belt.

Voor herhaalrecepten kunt ook mailen naar: longverpleegkundigen@zzv.nl

Het telefonische spreekuur is op:

 • Maandag: 09:00 – 10:00 uur
 • Dinsdag:09.00 -10.00 uur
 • woensdag: 09.00 – 10.00 uur
 • donderdag 09.00 – 10.00 uur
 • vrijdag 09.00 – 10.00 uur

U kunt de longverpleegkundige bellen via tel.nr. 0115-688699. U krijgt dan een keuze menu en dan neemt u keuze 2.

Oktober 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.