Binnenkort wordt bij u een flowmeting gedaan. Dit onderzoek is nodig om de oorzaak van uw klachten met betrekking tot het plassen te achterhalen. Op deze pagina vindt u informatie over de gang van zaken bij dit onderzoek.

Wanneer wordt een flowmeting verricht?

Een flowmetrie meting wordt verricht wanneer u moeite heeft met plassen (obstructie), maar ook na een operatie of na het verwijderen van een katheter.

Wat is flowmeting?

U bent vooraf gevraagd om met een volle blaas naar de polikliniek te komen. Dit houdt in dat u een paar uur voorafgaand aan uw afspraak, moet proberen uw urine op te houden. Om zeker te zijn van een volle blaas, kunt u de laatste paar uren voor uw afspraak veel gaan drinken.

  • Wanneer u denkt dit niet te kunnen realiseren, dan mag u ook eerder naar de polikliniek komen en daar veel gaan drinken.
  • Wanneer u denkt het niet lang genoeg op te kunnen houden, mag u alvast naar de polikliniek komen om te plassen.

Op de polikliniek zal u gevraagd worden om, op een speciaal daarvoor bestemd instrument te plassen. U moet dan de gehele blaas leeg plassen. De straal waarmee u uitplast, wordt door het instrument gemeten en wordt in een curve geregistreerd. Hierop kan de arts de kracht van uw straal en de hoeveelheid plas meten. Afhankelijk van deze uitslag zal er een vervolgafspraak gemaakt worden.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek urologie. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

ZorgSaam ziekenhuis:

  • locatie De Honte Terneuzen        tel: 0115- 688340
  • locatie Antonius Oostburg           tel: 0117- 459373
  • locatie Liduina Hulst                     tel: 0114- 373020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.