Met al uw vragen over voeding (wel of niet gerelateerd aan een ziektebeeld) kunt u bij één van onze diëtisten terecht. Een diëtist is iemand die de vierjarige Hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek heeft afgerond. Alleen met dit diploma mag iemand zichzelf diëtist noemen. De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding en gedrag bij gezondheid en ziekte. De diëtisten van ZorgSaam zijn van alle markten thuis!

Voedings- en dieetadvies

Voor alle vragen over een gezonde voeding of een dieet kunt u advies inwinnen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Nierziekten
 • Levercirrose
 • Maag- en darmproblematiek
 • Longziekten
 • Hartfalen
 • Neurologische ziekten (bijv. MS, ziekte van Parkinson)
 • Oncologie
 • Ondervoeding
 • Sport en voeding
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Slikproblemen
 • Zwangerschap en borstvoeding
 • Een te hoog gewicht
 • Een te laag gewicht
 • Een te hoog cholesterol
 • Een te hoge bloeddruk
 • Kinderen
 • Voedselallergie en voedselintolerantie
 • Eetstoornissen

Alle diëtisten van ZorgSaam zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hiervoor moeten zij elke vijf jaar aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen. Hierdoor is de diëtist verplicht tot bij- en nascholing en is daardoor altijd op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Spreekuren

De diëtisten van ZorgSaam houden op verschillende plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen spreekuur.

 • De poliklinieken in Terneuzen (De Honte), Oostburg (Antonius) en Hulst (MSC). Hierdoor is het mogelijk om uw afspraak eventueel te koppelen met het bezoek aan de specialist.
 • In wijkgebouwen of de huisartsenpraktijk zoals in Hulst (Pallion).
 • Als u niet in staat bent om naar de diëtist toe te gaan omdat u door ziekte of aandoening immobiel bent geraakt, bestaat er de mogelijkheid tot huisbezoek. Dit kunt u aangeven bij uw huisarts of specialist.

Afspraak maken

Voor het inplannen van een afspraak belt u naar het secretariaat van de diëtisten via 0115-688262. U bent vrij om te kiezen naar welke locatie u gaat. Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. De diëtist kan dan eventueel nog iemand anders inplannen. Een eerste gesprek duurt ongeveer 60 minuten en een vervolggesprek 30 minuten.

Kosten

In de basisverzekering is voor iedereen 3 uur dieetadvisering per jaar opgenomen. Wanneer u hier gebruik van maakt gaat het eerst van uw eigenrisico af. Indien u een aanvullende verzekering heeft is het mogelijk dat u meer uren vergoed krijgt. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Ketenzorg

Bij ketenzorg zijn meerdere zorgverleners betrokken. Dit geldt voor de behandeling van diabetes mellitus, COPD en (verhoogde kans op) hart- en vaatziekten. Denk hierbij aan de huisarts, de praktijkondersteuner (POH), fysiotherapeut en diëtist. Deze zorgverleners stellen samen het behandelplan op. De ketenzorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet van het eigen risico af. De ketenzorg loopt altijd via verwijzing door uw huisarts.

Groepsvoorlichting

Op aanvraag geven de diëtisten van ZorgSaam ook groepsvoorlichting. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de diëtisten. Telefoonnummer: 0115-688262 of mailen naar dietetiek@zzv.nl

Vragen

Heeft u vragen of wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0115 – 688262 of e-mail naar: dietetiek@zzv.nl.

Juli 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.