U heeft van uw cardioloog de diagnose boezemflutter of boezemfibrillatie (hartritmestoornis) gekregen en uw cardioloog heeft u voorgesteld deze ritmestoornis te behandelen met behulp van  een elektrocardioversie.

Wat is een elektrocardioversie?

Bij een elektrocardioversie wordt onder narcose van buitenaf een schokje toegediend aan het hart waardoor het hartritme als het ware “gereset” wordt. Het doel is om het normale ritme (= sinusritme) te herstellen.

Medicatie bij boezemfibrillatie/boezemflutter

Om te voorkomen dat er zich in het hart bloedstolsels vormen ten gevolge van de hartritmestoornis wordt u behandeld met bloedverdunners (soms gecontroleerd door de trombosedienst). Mogelijk gebruikt u daarnaast nog medicijnen die uw hartslag vertragen.

Binnenkort wordt u opgenomen voor deze behandeling.

Hieronder leest u wat u kunt verwachten op deze dag. Wij vragen u deze informatie aandachtig door te lezen zodat op de dag van behandeling een en ander vlot verloopt.

U wordt verwacht op ……………….. Om 07:45/09:45 uur. U mag rechtstreeks melden op de afdeling IC/CCU/EHH, route 80 (1ste verdieping). De opnameduur varieert van circa 2 tot 4 uur (afhankelijk van het verloop).

Voorbereiding

Voor de narcose moet u nuchter zijn. Wordt u in de ochtend geholpen dan mag u tot 24 uur normaal eten en drinken. Daarna niet meer eten en drinken.  Uw medicatie van die ochtend mag u nog innemen met een glas water. Medicatie voor diabetes mellitus (tabletten of insuline) neemt u deze ochtend niet.

Het is belangrijk dat u de bloedverdunners strikt volgens voorschrift inneemt. Eén of meerdere doses vergeten, kunnen reden zijn om af te zien van de behandeling.

Wat brengt u mee?

  • Een actueel medicatie overzicht.
  • Doseerlijst van de trombosedienst (als deze u controleert).
  • Eventuele medicatie die u ’s middags moet innemen.

Dag van opname

U wordt ontvangen op de afdeling hartbewaking (CCU). U wordt aangesloten aan de monitor om uw hartritme, bloeddruk en ademhaling te kunnen observeren. Er worden een paar korte vragen gesteld die van belang zijn voor de behandeling.

Hierna krijgt u een infuusnaald waarlangs de narcose wordt toegediend.

Wie ziet u rond uw bed:

  • IC/CCU verpleegkundige / recovery verpleegkundige
  • Anesthesioloog / sedatie praktijk specialist
  • Verpleegkundig specialist en/of cardioloog

Nadat u in slaap bent gebracht wordt de elektroshock toegediend. U merkt hier niets van. Na ongeveer 10 minuten wordt u langzaam weer wakker. Uw hartritme, bloeddruk en ademhaling worden ook na de behandeling nog enige tijd geobserveerd.

Als u goed wakker bent hoort u of de behandeling succesvol is geweest. Ook eventuele medicatiewijzigingen worden dan met u besproken.

Als alles goed gaat mag u daarna naar huis.

LET OP: U mag niet zelf een auto besturen op de dag van de behandeling !

Eenmaal thuis kunt u in principe uw dagelijkse routine hervatten.

Enkele weken na de elektrocardioversie komt u voor controle terug bij uw eigen cardioloog.

Na de elektrocardioversie

Een geslaagde elektrocardioversie is geen garantie dat de hartritmestoornis altijd weg blijft.

Als de hartritmestoornis terugkeert vóór uw controle afspraak bij de cardioloog en u heeft er weinig/geen last van, hoeft u niets te doen. Als u wel klachten ondervindt kunt u het beste met uw huisarts overleggen. Hij/zij kan dan beslissen of u vervroegd gezien moet worden door uw cardioloog of dat u de geplande afspraak kunt afwachten.

November 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.