Als u in ZorgSaam Ziekenhuis wordt opgenomen met een CVA, komt u terecht op de Stroke Unit van afdeling Beschouwend, A1 Neurologie. U maakt daar kennis met verschillende verpleegkundigen. De verpleegkundige die u na de ziekenhuisopname zal begeleiden, is de CVA-verpleegkundige. U kunt bij haar terecht voor informatie over:

  • De behandeling en de gevolgen van het CVA
  • De functie van de andere behandelaars tijdens uw opname zoals:
  • Fysiotherapeut
  • Ergotherapeut
  • Logopediste
  • Maatschappelijk werk
  • Diëtiste
  • Neuropsycholoog
  • Het zoeken naar oplossingen voor vragen die u heeft als u weer thuis bent.
  • Patiënten en belangenverenigingen.

Wat kan de CVA-verpleegkundige voor u doen na de opname

Als u met ontslag gaat, krijgt u van de afdeling een afspraak voor een bezoek aan de polikliniek. U komt bij dat bezoek eerst bij de CVA verpleegkundige. Indien nodig komt u aansluitend bij uw behandelend neuroloog. Na een periode van revalidatie in verpleeghuis of revalidatiecentrum kunt u hier zelf een afspraak voor maken. Het eerste gesprek is ca. 3 weken na ontslag uit het ziekenhuis of na revalidatie elders. Dit gesprek met de CVA-verpleegkundige duurt ongeveer drie kwartier. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen. Ook knelpunten die u en/of uw partner ervaren na ontslag uit het ziekenhuis kunt u aan de CVA-verpleegkundige voorleggen. De CVA-verpleegkundige stelt het op prijs dat uw partner/familielid aanwezig is bij dit gesprek. Aan het eind van dit gesprek maakt de CVA-verpleegkundige een afspraak met u voor een vervolgafspraak. De CVA-verpleegkundige volgt u gedurende ongeveer een jaar in 3 à 4 afspraken. Zij maakt met u de afspraken.

Bereikbaarheid

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.