Een CT-scanner is een röntgenapparaat waarin de röntgenbuis heel snel rondom het lichaam draait. Het maakt opnames van het lichaamsdeel dat gescand wordt. Daarna maakt de computer van al die opnames doorsnedes van het lichaamsdeel, een CT-scan.

Voorbereiding

Medicijnen

Voordat de behandeling plaatsvindt, nemen we bloed bij u af. Dit is om de stollingswaarde van uw bloed na te kijken. Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, zal uw behandelend arts u vertellen wanneer u met deze medicijnen moet stoppen en wanneer u het gebruik hiervan weer kan hervatten. Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn?

Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bespreek dan met uw behandelend arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborant(e), voorafgaand aan het onderzoek.

Heeft u diabetes?

Dan kan het zijn, dat u speciale maatregelen moet nemen. Neem hiervoor contact op met uw behandelend arts.

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Dag van het onderzoek

Melden

Wilt u zich melden bij het opnamebureau. Hier wordt gekeken op welke afdeling u wordt opgenomen. Met behulp van een routenummer kunt u zich melden bij de desbetreffende afdeling.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

De laborant belt een kwartier voor het onderzoek de afdeling dag-opname, waar u op dat moment verblijft, met het verzoek om u naar de afdeling radiologie te brengen. U wordt vervolgens met bed naar de CT-ruimte gebracht. Hier zal de laborant eerst uw gegevens controleren en uitleg geven over de hele procedure. Daarna vraagt hij/zij u om de bovenkleding/operatiejasje en eventuele sieraden uit te doen. U mag dan plaatsnemen op de onderzoekstafel. Dit kan zijn op de rug, zij of buik. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stilligt en de instructies goed opvolgt.

Eerst wordt een aantal foto’s gemaakt om te kunnen bepalen waar de dokter gaat aanprikken. Daarna verdooft de arts de huid. Na enkele minuten is de huid verdoofd. Je voelt geen pijn meer, maar u kunt wel merken dat we bezig zijn. Dan brengt de arts via de huid een geleidingsnaald in het betreffende weefsel. Tijdens de gehele procedure worden tussendoor foto’s gemaakt om zeker te zijn van een goede positie van de naald.

Hoelang duurt het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Na het onderzoek

Nazorg

Na de punctie komt u weer op de afdeling terug. Er kan na de punctie pijn optreden ter plaatse van de prikplaats. Hiervoor kunt u paracetamol vragen aan de verpleegkundige.

Wat u verder nog moet weten

Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk stelt om risico’s tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op nabloeden. Bij problemen tijdens uw verblijf kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen op de afdeling.

Zijn er bijwerkingen of risico’s?

Bij een punctie van longweefsel is het mogelijk dat er een kleine luchtlekkage via het gaatje in de long optreed. Hierdoor kan er een klaplong ontstaan. Dit kan tijdens de punctie en in de eerst uren na de punctie gebeuren. U kunt dan pijn op de borstkas krijgen en u kunt zich kortademig voelen. Meestal gaat het om een kleine klaplong. Ook kan het zo zijn dat u wat bloed ophoest.

Mei 2024

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.