Een CT-scanner is een röntgenapparaat waarin de röntgenbuis heel snel rondom het lichaam draait. Het maakt opnames van het lichaamsdeel dat gescand wordt. Daarna maakt de computer van al die opnames doorsnedes van het lichaamsdeel, een CT-scan.

Voorbereiding 

Medicijnen 

Voordat de behandeling plaatsvindt, nemen we bloed bij u af. Dit is om de stollingswaarde van uw bloed na te kijken.  ls u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, zal uw behandelend arts u vertellen wanneer u met deze medicijnen moet stoppen en wanneer u het gebruik hiervan weer kan hervatten.  Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis. 

Kleding 

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken.  

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn?  

Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bespreek dan met uw behandelend arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborant(e), voorafgaand aan het onderzoek. 

Heeft u diabetes?  

Dan kan het zijn, dat u speciale maatregelen moet nemen. Neem hiervoor contact op met uw behandelend arts. 

Meld bijzonderheden vooraf 

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

De dag van het onderzoek 

Melden 

Wilt u zich melden bij het opnamebureau. Hier wordt gekeken op welke afdeling u wordt opgenomen. Met behulp van een routenummer kunt u zich melden bij de desbetreffende afdeling.  Als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt, moet u zich inschrijven aan de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

De laborant belt een kwartier voor het onderzoek de afdeling dagopname, waar u op dat moment verblijft, met het verzoek om u naar de afdeling radiologie te brengen. U wordt vervolgens met bed naar de CT-ruimte gebracht. Hier zal de laborant eerst uw gegevens controleren en uitleg geven over de hele procedure. Daarna vraagt hij/zij u om de bovenkleding/operatiejasje en eventuele sieraden uit te doen.  U mag dan plaatsnemen op de onderzoekstafel. Dit kan zijn op de rug, zij of buik. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil ligt en de instructies goed opvolgt, anders bestaat de kans dat de behandeling mislukt.  

De radioloog zal met behulp van de CT-scan gaan bepalen, waar de holte wordt aangeprikt. Die plaats wordt dan eerst ontsmet en plaatselijk verdoofd. Dit kan even pijnlijk zijn. Na enkele minuten is de huid verdoofd. Je voelt geen pijn meer, maar u kunt wel merken dat we bezig zijn. Dan brengt de arts via de huid een naald in de betreffende holte. Vervolgens legt de arts een katheter (slangetje) in deze holte. Ook dit kan even pijnlijk zijn. Als laatste fixeert de arts het slangetje (tijdelijk) op de huid. Ook wordt een katheterzak aan het slangetje vastgemaakt, om het vocht op te vangen. Tijdens de gehele procedure worden tussendoor foto’s gemaakt om zeker te zijn van een goede positie van de drain. Eventueel wordt nog een controle scan gemaakt. 

Hoe lang duurt het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. 

Na het onderzoek 

Nazorg 

Na de drainage komt u weer op de afdeling terug. Een verpleegkundige spoelt regelmatig de katheter om zo het vocht makkelijker te laten afdrijven. Er kan na de drainage pijn optreden ter plaatse van de prikplaats. Hiervoor kunt u paracetamol vragen aan de verpleegkundige. 

Zijn er bijwerkingen of risico’s? 

Bij dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken, die in ons ziekenhuis worden toegepast, is het risico van de röntgenstraling minimaal.  Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk stelt om risico’s tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op nabloeden. Bij problemen tijdens uw verblijf kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen op de afdeling. 

 Juni 2024

 

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.