Vragen over continentie? Wij komen bij u thuis!

Binnen ZorgSaam is een aantal consulenten werkzaam die gespecialiseerd zijn in vragen rondom incontinentie. Op verwijzing van collegae van de poli Geriatrie, Urologie, Gynaecologie, Spoedeisende hulp, huisartsen of andere disciplines, komen zij bij u thuis om uw vragen te beantwoorden.

Wat kan de consulente voor u doen

 • De consulente geeft informatie, instructie en begeleiding over hoe om te gaan met incontinentie.
 • De consulente beantwoordt uw vragen of geeft advies over continentiemateriaal wat past bij uw ziektebeeld.
 • Ze leert u omgaan met de hulpmiddelen.
 • Ze geeft voorlichting over oefeningen die u misschien kunnen helpen en die u zelf kunt doen. Zo nodig adviseert ze u om contact op te nemen met de bekkenbodemfysiotherapeut.
 • De consulente helpt bij de keuze van het juiste incontinentiemateriaal. Ze neemt verschillende soorten incontinentiematerialen mee. Ze laat zien hoe het werkt, hoe het gebruikt moet worden, hoe het aan gedaan moet worden en hoe lang het gedragen mag en kan worden. Soms krijgt u proefmateriaal om uit te proberen.
 • De consulente kijkt in overleg met u of een vervolgafspraak gewenst is. Als u denkt het juiste materiaal gevonden te hebben dat bij uw situatie past, zal zij samen met u nagaan hoe en wanneer het materiaal besteld kan worden. Zij kent de laatste afspraken met de zorgverzekeraars en weet hoe materiaal geleverd wordt en welke afspraken daarover te maken zijn. Bij een veranderende situatie kunt u altijd contact opnemen.

Wat verwachten we van u

Tijdens het huisbezoek zal de consulente u een aantal specifieke vragen stellen over uw incontinentie probleem. Dit kan zowel urineincontinentie betreffen als vragen rondom problemen met ontlasting incontinentie. Denk dan aan vragen zoals :

 • Hoeveel urine of ontlasting verliest u?
 • Kunt u bij aandrang de urine of ontlasting goed ophouden ?
 • Kost het u moeite om te plassen of te ontlasten?

Er zijn verschillende soorten incontinentie die verschillende oorzaken hebben. Zo kan urine-incontinentie te maken hebben met stoornissen aan de blaas, de urinewegen of de bekkenbodem. Bij ontlasting incontinentie kunnen weer andere factoren een rol spelen. Soms is het een combinatie van factoren. Om inzicht te krijgen welke vorm van incontinentie u heeft, zal de consulente u de volgende vragen stellen:

 • Wanneer zijn de klachten ontstaan?
 • Heeft u zelf al iets ondernomen rondom de incontinentieklachten?
 • Welke medicatie gebruikt u?
 • Hoeveel drinkt u per etmaal en wat is uw eetpatroon?
 • Heeft u urineweginfecties?
 • Heeft u huidirritaties als gevolg van de incontinentie?
 • Welk opvangmateriaal gebruikt u nu?
 • Treedt het urineverlies op bij druk verhogende momenten zoals: lachen, huilen, niezen, hoesten, persen etc?
 • Bij vrouwen: Hoe zijn uw bevallingen verlopen?

De consulente kijkt samen met u welke behandelingsmethodiek voor u geschikt is, zoals bijvoorbeeld het oefenen van bekkenbodemspieren, blaastraining.

Kosten

Aan de huisbezoeken zijn geen kosten of eigen bijdragen verbonden. Wel willen wij een aantal gegevens noteren om de kosten bij het zorgkantoor in rekening te kunnen brengen, zoals naam, adres, BSN nummer, etc.

Hoe kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek

De consulente bezoekt patiënten in heel Zeeuws-Vlaanderen. U kunt naar één van onderstaande telefoonnummers bellen om een afspraak te maken.

ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg:

 • Terneuzen: 0115-674500 contactpersoon: Els Ruijtenburg
 • Hulst: 0114-383500 contactpersoon: Desiree Kosten

 

Februari 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.