Om verspreiding van bacteriën en virussen in het ziekenhuis te voorkomen, wordt u verpleegd in contactisolatie. Deze extra voorzorgsmaatregel heeft consequenties voor u als patiënt, voor uw bezoekers en voor de medewerkers die u verzorgen en behandelen.

In deze folder leest u hier meer over.

Waarom contactisolatie?

Contactisolatie wordt toegepast om de overdracht van bepaalde bacteriën of virussen naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers te voorkomen. Deze overdracht vindt vaak plaats via handcontact of besmette voorwerpen. Afhankelijk van het soort micro-organisme waarmee u besmet bent, wordt u verpleegd op een eenpersoonskamer met een eigen badkamer en toilet of op zaal.
De arts of verpleegkundige vertelt u waarom u tijdens uw opname in contact isolatie wordt verpleegd.

Wat betekent contactisolatie voor u?

 • U verblijft op een eenpersoonskamer of op zaal
 • Op de deur van uw kamer hangt een kaart met instructies voor de medewerkers van het ziekenhuis
 • De deur van uw kamer mag open blijven
 • U wast uw handen na elk toiletbezoek met water en zeep
 • Als u de kamer moet verlaten, desinfecteert u de handen met handalcohol
 • De medewerkers die u verzorgen en de medewerkers van de schoonmaakdienst dragen een schort en handschoenen
 • De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het betreden en het verlaten van de kamer en tussendoor bij medische handelingen
 • Als u tijdens uw ziekenhuisopname voor een onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat, dan worden daar dezelfde maatregelen genomen. U krijgt een schoon bed en draagt schone kleiding
 • U kunt bezoek ontvangen.

Maatregelen voor bezoek

 • Bezoekers dragen geen beschermende kleding
 • Bezoekers desinfecteren hun handen na het bezoek
 • Kinderen tot 12 jaar worden alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten

Naar huis

Thuis gelden geen extra maatregelen voor u en uw huisgenoten. Wanneer u na ontslag thuiszorg krijgt of opgenomen wordt in een andere zorginstelling, gelden de regels van de betreffende instelling. Deze regels kunnen afwijken van het beleid bij ZorgSaam. Uw behandelaar zal de ontvangende instelling informeren.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundigen van de afdeling, zij staan u graag te woord.Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Infectiepreventie, tel.: 0115-68855.

Juni 2022

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.