Uw behandelend arts heeft, in overleg met u, besloten om een conchaplastiek uit te voeren. Dit is een operatie waarbij de neusschelpen worden verkleind. De KNO-arts voert deze operatie uit. Op deze pagina leest u hoe deze operatie in ZorgSaam Ziekenhuis verloopt. Tijdens de operatie verkleint de arts de onderste neusschelpen. Hierdoor zit uw neus niet meer zo vaak verstopt en ook andere functies van de neus, zoals o.a. ademen en ruiken, kunnen verbeteren. De eerste twee weken na de operatie zal het neusslijmvlies, als reactie op de operatie, opnieuw gaan zwellen en ontstaan er korstjes. Hierdoor is de neus de eerste twee weken min of meer verstopt. Dit is normaal. Langzaam gaat de neus steeds meer open. Het uiteindelijke resultaat van de operatie is pas na ongeveer zes weken merkbaar.

Opname

Voor deze operatie nemen we u één tot enkele uren op bij de afdeling dagbehandeling. De afdeling opname informeert u over de datum en het tijdstip waarop u wordt opgenomen. Als u verhinderd bent voor de operatie, belt u dan tijdig naar de opnameverpleegkundige om dit door te geven. We maken dan een nieuwe afspraak voor u. Het telefoonnummer is 0115-688604.

Belangrijk

We adviseren u om na de operatie niet zelf naar huis te rijden. Zorg er daarom voor dat iemand u komt ophalen na de operatie.

De operatie

Een operatie waarbij we de neusschelpen verkleinen, voeren we uit onder algehele verdoving(narcose). De arts verkleint de neusschelpen aan de binnenzijde. Als de neus-schelpen verkleind zijn, komt er zonodig in elk neusgat een watje om vocht en bloed op te vangen.

Complicaties

Echte complicaties komen gelukkig zelden voor. De belangrijkste complicaties die kunnen optreden, zijn een bloeding en soms wondinfectie.

Ontslag en conctrole

U kunt weer naar huis in overleg met de arts die u geopereerd heeft. Ongeveer zes weken na de operatie verwachten we u bij de KNO arts voor controle. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken.

Adviezen voor thuis

Het is raadzaam om de eerste twee dagen na de operatie niet te bukken, te persen of zwaar te tillen. Ook adviseren we u om geen hete dranken te drinken en hete douches te nemen. Dit vermindert de kans op een nabloeding. In verband met de verdoving en kans op nabloeding mag u de eerste 12 uur na de operatie geen alcohol drinken. Slaap de eerste twee nachten na de operatie bij voorkeur met uw hoofd iets hoger, leg bijvoorbeeld een extra kussen onder uw hoofd.

Instructie neusverzorging

Spoel de neus regelmatig met zout water, in ieder geval vijf keer per dag. Het spoelen voorkomt indrogen van eventuele korstjes en reinigt de neus. U kunt dit zonodig blijven doen tot de poliklinisch controle. De eerste week na de operatie mag u de neus niet snuiten. De neus ophalen mag wel. Na deze week mag u de neus weer reinigen door te snuiten.

Problemen thuis

Er bestaat een kleine kans op een nabloeding. Een beetje nabloeden is normaal. Handel hierbij zoals bij een bloedneus: hoofd voorovergebogen en de neus dichtknijpen. Bij een echte nabloeding ziet u continu helder rood bloed uit de neus vloeien. Neem in dit geval contact op met polikliniek KNO, na kantooruren met de Huisartsenpost.

Tot slot

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. U vindt ook informatie op www.kno.nl. Aan het begin van het onderzoek vertelt de behandelend arts of de verpleegkundige u wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen hebt, kunt u die ook aan hem of haar stellen. U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 16:00 uur contact opnemen met de poli KNO, 0115-688518.

Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling moet plaatsvinden, verpleegafdeling B1, telefoon 0115-688581. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, gerelateerd aan de behandeling, neem dan contact op met het ziekenhuis:

  • U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 16:00 uur contact opnemen met de poli KNO, 0115-688518.
  • In dringende gevallen kunt u buiten deze tijden bellen met de huisartsenpost (HAP).

 

Januari 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.