Uw longarts heeft voorgesteld om een bronchoscopie te doen. In deze brochure krijgt u meer informatie over dit onderzoek, de voorbereiding en wat u na afloop kan verwachten. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, bespreek ze dan vóór het onderzoek met uw longarts. U kunt zich ook tijdens kantooruren wenden tot de secretaresses van de longartsen, telefoonnummer: 0115-688699.

Onderzoekslocatie:

  • De Honte, Terneuzen
    • met dagopname: melden bij de dagverpleging scopieafdeling op afdeling C1.

Wilt u uw afsprakenkaart meenemen naar het onderzoek.

Wat is een bronchoscopie

Bij een bronchoscopie kijkt de longarts in de luchtwegen (bronchiën). Het onderzoek wordt uitgevoerd met een endoscoop, een dunne, flexibele slang. Deze wordt via de mond (of de neus) in de luchtwegen gebracht.

Voorbereiding

Make-up, nagellak, gelnagels en piercings moet u verwijderen. Sieraden en waardevolle bezittingen kunt u het best thuislaten. Tijdens het onderzoek mag u geen sieraden dragen.

Als het onderzoek ‘s morgens plaatsvindt

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Nuchter wil zeggen: niet meer eten, drinken of roken vanaf 24.00 uur de avond vóór het onderzoek.

Als het onderzoek ‘s middags plaatsvindt

Als u ’s middags na 13.00 uur het onderzoek heeft, dan mag u vóór 09.00 uur nog een licht ontbijt gebruiken. Onder licht ontbijt wordt verstaan: thee (weinig suiker) met beschuit. Vanaf 9.00 uur niet meer eten, drinken of roken.

Uw medicijngebruik

Als u medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat u dit van te voren met uw longarts bespreekt. Deze kan u vertellen of u met deze medicijnen moet stoppen en vanaf wanneer. U kunt de afgesproken medicijnen gewoon `s morgens met een klein beetje water innemen.

Bloedverdunnende medicijnen moeten meestal voor het onderzoek worden gestopt. Als u diabetes (suikerziekte) hebt, spreek dan het onderzoek zo vroeg mogelijk op de dag af. Het gebruik van uw insuline moet u overleggen met de longarts.

De verdoving

Voor het onderzoek vragen we u om uw gebitsprothese of losse gebitsdelen uit te doen.

Door middel van twee verschillende sprays verdooft de verpleegkundige de keel en de mond. Dit is nodig om de hoestprikkel weg te nemen. De verdoving geeft een dik, stijf gevoel in de keel. Ook kunt u het gevoel hebben dat het slikken moeilijker gaat. De spray heeft een bittere smaak. Als laatste druppelen we verdovingsvloeistof direct in de luchtpijp. Dit kan een hoestprikkel opwekken. Het verdoven duurt ongeveer een kwartier.

Het onderzoek

U neemt plaats op de behandeltafel. De longarts brengt nu de bronchoscoop via uw mond (neus) en keel naar de luchtwegen. Dit kan even een benauwd gevoel geven. De luchtpijp is echter zo groot dat u gemakkelijk kunt door ademen, zelfs met de bronchoscoop daarin.

Sommige delen van de luchtwegen zijn vooraf moeilijk te verdoven. Vaak wordt er dan tijdens het onderzoek via de scoop bijverdoofd op die plekken. Zo hebt u zo min mogelijk last van hoesten. De longarts kan via een lampje en een camera aan het eind van de bronchoscoop de binnenkant van de luchtwegen en de vertakkingen ervan bekijken. De beelden die de camera maakt zijn te zien op een beeldscherm en er kunnen foto’s gemaakt worden. Het gebeurt regelmatig dat er tijdens het onderzoek kleine stukjes weefsel worden weggenomen voor onderzoek. Er kan een klein borsteltje in uw longen worden gebracht, waar de longarts cellen mee losmaakt. Ook kan het zijn dat er een kleine hoeveelheid vloeistof in uw longen wordt gebracht. Dit wordt direct weer opgezogen via de scoop. Dit vocht wordt opgevangen en dat kan dan in het laboratorium onderzocht worden. Ook kunnen er stukjes weg worden genomen met een klein happertje. Dit alles doet echter geen pijn. Het kan wel zijn dat u een hoestprikkel krijgt of dat het een beetje kriebelt. De arts of de verpleegkundigen leggen u tijdens het onderzoek uit wat er gebeurt.

Dagverpleging

Het kan zijn dat u een half uur voor het onderzoek wordt opgenomen op de dagverpleging scopieafdeling C1 of op verpleegafdeling A1. Na het onderzoek blijft u nog ongeveer twee uur op de verpleegafdeling, tot de verdoving is uitgewerkt. Een enkele keer geldt bovenstaande ook voor jongere personen indien de longarts dit wenselijk acht.

Bent u jonger dan 60 jaar, dan gaat u na het onderzoek naar de dagverpleging voor ongeveer een half uur. Als er geen bijzonderheden voordoen mag u na een half uur naar huis.

Wanneer u sedatie hebt gehad, beïnvloedt dit uw (rij)gedrag, daarom mag u de rest van de dag niet aan het verkeer deelnemen en mag u geen belangrijke beslissingen nemen of gevaarlijk werk doen. U mag niet alleen naar huis en begeleiding is nodig.

Na het onderzoek

In verband met het gevaar van verslikken mag u gedurende twee uur na het onderzoek niets eten en drinken. Daarna begint u met een slokje water. Als u zich daarin niet verslikt kunt u weer normaal eten en drinken. Het kan zijn dat u een tijdje een geïrriteerd gevoel in uw keel hebt en wat moeilijk slikt. Ook kan het zijn dat u na het onderzoek nog wat bloederig slijm ophoest. Dat is vervelend, maar u hoeft zich hierover geen zorgen te maken. De longarts vertelt na het onderzoek gelijk wat hij/zij heeft gezien en wat hij/zij heeft gedaan. Houdt er wel rekening mee dat de uitslagen van de eventueel weggenomen stukjes weefsel pas na een week bekend zijn. Deze uitslag zult u dan horen tijdens uw volgende bezoek aan de polikliniek. In bijzondere gevallen neemt de longarts stukjes longweefsel diep in de longen weg (perifere biopten). Hierbij is er vaak een controle röntgenfoto na de biopsie genoodzaakt. Dit wordt dan gecombineerd met een observatie van een drietal uur op de dagverpleging scopieafdeling C1 of op verpleegafdeling A1.

Als u de afspraak wilt verzetten, zorg dan dat u de bronchoscopie ondergaat NADAT de scan en/of röntgenfoto zijn gemaakt.

Het kan zijn dat u in de maand na uw onderzoek gebeld wordt door een verpleegkundige van onze afdeling in verband met een kwaliteitsonderzoekje. U kunt natuurlijk altijd aangeven dat u hier niet aan mee wilt werken.

Complicaties

Complicaties na een bronchoscopie komen zelden voor. Het kan het gebeuren dat u bloed ophoest of koorts krijgt als gevolg van een ontsteking doordat uw luchtwegen gespoeld zijn. Ook kan u een pijnlijk gevoel bij het ademhalen krijgen. Uiterst zelden komt het voor dat een patiënt een klaplong krijgt. Als u meer dan een klein beetje bloed ophoest, acute benauwdheid ervaart of koorts blijft langdurig aan na het onderzoek, neem dan direct contact op met uw huisarts.

Uw afspraak verzetten of een vraag?

Voor het verzetten of afzeggen van uw afspraak of als u vragen heeft over het onderzoek kunt u bellen met de secretaresse van de polikliniek longziekten. Zij is van maandag tot en met vrijdag van 08:30 – 16:30 uur bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0115-688699. Als u uw vraag per email stuurt naar scopieafdeling@zzv.nl dan krijgt u binnen twee werkdagen antwoord. Heeft u dringende vragen die niet kunnen wachten, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.

 

November 2023

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.