U ondergaat binnenkort een heupoperatie waarbij uw eigen heupkop vervangen wordt door een prothese. Nu bestaat de mogelijkheid om uw heupkop te doneren.

Waarom is heupkopdonatie nodig

Bottransplantaties kunnen een oplossing zijn voor problemen aan het bewegingsapparaat, die zijn ontstaan door ziekte, slijtage of een ongeval. Bij deze problemen kan het dan noodzakelijk zijn om ziek of verloren gegaan botweefsel te vervangen door donorbotweefsel. Bij heup/knie operaties waarbij een prothese moet worden vervangen is bot nodig, ook bij operatieve wervelkolom correcties of het opvullen van botdefecten. Gebruik van eigen bot uit de bekkenkam is vaak onvoldoende. Dan is donorbot van onze eigen botbank binnen het ziekenhuis de oplossing. Het grote voordeel van menselijk donorbot is dat het lichaam dit op natuurlijke wijze accepteert en hiermee de groei van nieuw eigen bot stimuleert.

Ben ik een geschikte donor

Bijna iedereen kan heupkopdonor zijn. Of de bij u weggenomen heupkop geschikt is voor donatie hangt af van uw gezondheid. Om besmetting bij de ontvanger te voorkomen worden bepaalde voorwaarden gesteld. Uw heupkop kan niet gebruikt worden wanneer u:

  • Lijdt aan een kwaadaardige ziekte;
  • Een ernstige vorm van reuma heeft;
  • Een chronische leverontsteking heeft;
  • Besmet bent met het HIV-virus;
  • Een overdraagbare geslachts- of bloedziekte heeft;
  • Homoseksuele contacten heeft.

Ook een heupkop die een infectie van donor op ontvanger over kan brengen is onbruikbaar.

Daarom wordt de bij u weggenomen heupkop onderzocht op de aanwezigheid van ziektekiemen.  Tevens moet uw bloed vrij zijn van virussen. Uw bloed wordt, net als bij bloeddonoren onderzocht op:

  • HIV (aidsvirus)
  • Hepatitis B en C (geelzucht)
  • Syfilis ( geslachtsziekte)

Is een van de testen afwijkend dan krijgt u hier van bericht.

Om er zeker van te zijn dat u niet kort voor de operatie een besmetting heeft opgelopen, die nog niet aantoonbaar was in uw bloed bij de eerste test, vindt er een tweede bloedonderzoek plaats na 6 maanden. Hiervoor ontvangt u een schriftelijke uitnodiging. Ook hiervan ontvangt u bericht bij een afwijkende uitslag.

Hoe word ik heupkopdonor

U heeft besloten om uw heupkop te doneren. Door de vragenlijst in te vullen kan de medisch eindverantwoordelijke van de botbank bepalen of uw heupkop geschikt is voor donatie.

Als u instemt met heupkopdonatie stuur dan de ingevulde vragenlijst voorzien van uw naam en handtekening, datum en plaats in de bijgevoegde enveloppe uiterlijk 2 weken voor uw operatie retour. Tevens geeft u toestemming voor de bloedtesten, die de heupkop vrij moeten waren van overdraagbare aandoeningen. Totdat alle testen gedaan zijn blijft uw heupkop opgeslagen in een speciale diepvries. Pas nadat alle uitslagen binnen en goedgekeurd zijn wordt uw heupkop vrijgegeven voor transplantatie. Uw heupkop wordt enkel gebruikt bij patiënten die in ZorgSaam Ziekenhuis geopereerd worden.

Uw donatieformulier wordt zorgvuldig opgeslagen in een persoonsgebonden donordossier zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Vragen

Als u vragen heeft over de vragenlijst of botdonatie kunt u contact opnemen met de botbankmedewerker. Deze is telefonisch bereikbaar via tel. 0115-688710 (maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 16:00 uur). E-mail: brigs@zzv.nl of d.heberle@zzv.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

 

Geen winstoogmerk

Botbank De Honte Zeeuws-Vlaanderen werkt zonder winstoogmerk. Met het door u geschonken bot wordt geen handel gedreven. Het door u geschonken bot wordt enkel bij eigen patiënten gebruikt. Wij zijn u daar erg dankbaar voor.

 

Januari 2021

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.