Niet lang geleden bent u bevallen en nu geeft u borstvoeding. Onverwachts of gepland moet u een onderzoek, een kleine of grotere ingreep ondergaan. Misschien is het wel nodig dat u even onder algemene narcose wordt gebracht en nadien nog pijnstillers krijgt. Het is echter heel belangrijk dat uw baby borstvoeding blijft krijgen. Om dit niet in het gedrang te brengen, kunt u het beste alles vooraf goed plannen.

Kolven

Het is belangrijk om vooraf moedermelk af te kolven, zodat uw baby geen “kunstvoeding” hoeft te krijgen tijdens uw afwezigheid. Denkt u langer te moeten afkolven, dan is het goed om zelf voor een kolfapparaat te zorgen en dit mee te brengen naar het ziekenhuis. Als u slechts eenmalig in het ziekenhuis moet afkolven, kunt u gebruik maken van een toestel van de kraamafdeling.

Voeden in het ziekenhuis

Het is steeds mogelijk om de baby mee te brengen naar het ziekenhuis. Breng wel een derde persoon mee; het personeel kan nooit als oppas fungeren tijdens een opname van de moeder. De baby kan ook bij u gebracht worden voor een voeding als uw toestand dit toelaat.

Na de ingreep

Na een ruggenprik mag u de baby onmiddellijk weer voeden. Bij een volledige narcose moeten we een onderscheid maken tussen grote en kleine ingrepen. De baby mag drinken zodra u aanspreekbaar bent en u zich goed genoeg voelt om te voeden. Na een zwaardere ingreep volgt vaak zwaardere pijnstilling of andere medicatie. Het kan dan nodig zijn om het geven van borstvoeding enkele keren over te slaan. Het is dus belangrijk om over voldoende afgekolfde melk te beschikken.

ZorgSaam is een babyvriendelijk ziekenhuis. Dat betekent dat het ondersteunen van zowel de band tussen moeder en kind als de borstvoeding onze grote aandacht krijgen. We hopen dat u op deze manier een minder leuke gebeurtenis toch goed op kunt vangen, zodat u de zorg voor uw kindje zo ongestoord mogelijk kunt voortzetten.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij het Pre Operatief Spreekuur, telefoonnummer 0115 – 677171.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.