Waarom blaasspoelingen?

Zoals u heeft gehoord van uw behandelend uroloog, zijn er in uw blaas poliepen geconstateerd. Hoewel deze poliepen in principe kwaadaardig zijn, blijven zij beperkt tot het slijmvlies van de blaas. Door een kleine ingreep via de plasbuis kunnen zij in hun geheel verwijderd worden. Bij meer dan 50% van de patiënten zullen zij echter terugkeren, waarbij zij soms agressiever worden en dieper de blaaswand ingroeien. Daarom is het vaak niet voldoende om uitsluitend de poliepen te verwijderen. Even belangrijk is het om te verhinderen dat zij terugkeren. Met behulp van poliklinische blaasspoelingen is het mogelijk de kans te verkleinen dat deze poliepen terugkomen.

Hoe ontstaat een blaaspoliep?

Veel factoren kunnen de groei van poliepen bevorderen. Roken is één van de belangrijkste oorzaken.

Het aantal behandelingen

De behandeling heeft het meeste succes wanneer zij een aantal malen volgens een bepaald schema herhaald wordt. Tussentijds zullen er regelmatig controles plaatsvinden om te controleren of de behandeling aanslaat. Bij blaasspoelingen met Mitomycine ziet de behandeling er in principe als volgt uit:

  • Bij de start van de behandeling wordt de blaas gedurende zes weken éénmaal per week gespoeld. Na elke blaasspoeling krijgt u een nieuwe afspraak mee voor de volgende spoeling en/of blaasonderzoek
  • Als er geen nieuwe poliepen groeien, gaan de spoelingen ongeveer een jaar door.
  • Om de 3 à 4 maanden zal een blaasonderzoek plaatsvinden om de voortgang van de behandeling te controleren.
  • Mocht er bij controle weer een poliep aanwezig zijn, dan wordt deze verwijderd. De uroloog zal dan met u bespreken op welke wijze de behandeling wordt voorgezet.

Het behandelschema kan per patiënt verschillen.

Voorbereiding

Binnen enkele weken na de operatie komt u op de polikliniek voor de eerste blaasspoeling.

Voor elke nieuwe blaasspoeling vragen we u naar de eventuele bijwerkingen. Drink voorafgaand aan de spoeling zo weinig mogelijk. Dit is om de kans te vergroten dat u de spoeling minimaal één uur kunt ophouden.

We vragen u om op de dag van de behandeling ’s ochtends te douchen of te baden, waarbij extra aandacht gevraagd wordt voor het onderlichaam. Dit is bedoeld om infectie te voorkomen. Wanneer u plastabletten gebruikt kunt u deze beter ná de spoeling innemen. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de polikliniek urologie route 24 in Terneuzen, route 77 in Oostburg of route 4 of 5 in Hulst.

De gang van zaken tijdens de behandeling

U meldt zich op de polikliniek van de urologie. De verpleegkundige brengt u naar de kleedkamer en zal u vragen de blaas volledig leeg te plassen. Vervolgens neemt u plaats op de behandeltafel. De verpleegkundige brengt, na ontsmetting, een katheter in en laat hierdoor 50 cc vloeistof in de blaas lopen. In deze vloeistof zijn de medicijnen opgelost. De Mitomycine is paars van kleur. Schrikt u dus niet van de kleur van uw urine wanneer u de vloeistof later weer uitplast. Het inbrengen van de katheter is onaangenaam, maar niet echt pijnlijk. Zodra de vloeistof in uw blaas zit, verwijdert de verpleegkundige de katheter.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u meteen naar huis gaan en uw dagelijkse werkzaamheden hervatten. U moet proberen de vloeistof tenminste een uur in de blaas te houden. We raden zowel mannen als vrouwen aan om bij het eerste toiletbezoek na de spoeling zittend te urineren. Het toilet daarna twee keer doorspoelen, met een gesloten deksel en hierna na te spoelen met chloor. Bij morsen van urine buiten het toilet dit opnemen met een vochtig doekje en nabehandelen met chloor. Na het uitplassen kunt u het beste douchen om eventueel huidcontact met de vloeistof te reinigen. Bevuilde kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was. Aangeraden wordt op de dag van de spoeling en de dag erna geen geslachtsgemeenschap te hebben.

De bijwerkingen

Voor de blaasspoelingen wordt gebruik gemaakt van Mitomycine, een cytostaticum dat ook gebruikt wordt bij intraveneuze chemotherapie. Aangezien dit medicijn direct in de blaas wordt ingebracht en na een uur weer uitgeplast wordt, komt het maar in geringe mate in de bloedbaan. Het veroorzaakt daarom geen haaruitval of misselijkheid. Aangezien het cytostaticum ook van invloed is op gezonde cellen van het blaasslijmvlies, kunnen er bijwerkingen optreden als huiduitslag, pijn bij het plassen en bloed in de urine. Wanneer dit bij u het geval is, of wanneer u de indruk heeft een blaasontsteking te hebben, kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Ook zullen wij iedere keer bij uw bezoek op de polikliniek vragen of u nog problemen heeft ondervonden van de behandeling.

Bericht van verhindering

Aangezien de medicijnen erg duur zijn en de hoeveelheid die voor u bestemd is speciaal moet worden aangemaakt, verzoeken wij u dringend uiterlijk 2 dagen voor de spoeling een eventuele verhindering door te geven!

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek urologie. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

ZorgSaam ziekenhuis:

  • locatie De Honte Terneuzen        tel: 0115- 688340
  • locatie Antonius Oostburg           tel: 0117- 459373
  • locatie Liduina Hulst                   tel: 0114- 373020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.