Op deze pagina informeren wij u over blaasspoelingen waar u binnenkort mee start.  Na een blaasoperatie bestaat er een aanzienlijke kans (60 tot 70%) dat de tumor binnen één jaar terugkeert. Dit heet een recidief. Hoe kwaadaardiger de tumor, hoe meer risico op een recidief. Om dat risico te verminderen, kan voor een aantal patiënten een aanvullende behandeling nodig zijn. Meestal bestaat zo’n behandeling uit het spoelen van de blaas met medicijnen. Na een blaasspoeling keert de tumor dikwijls niet meer terug of duurt het langer alvorens dat gebeurt. Er zijn verschillende soorten blaasspoelingen, deze folder gaat over spoelingen die werken op het immuunsysteem (hiermee wordt het lichaamseigen afweersysteem bedoeld). De werking op de reactie van het immuunsysteem  wordt krachtig geactiveerd. De uroloog spreek met u een bepaald middel af waarmee uw blaas gespoeld wordt. U krijgt de blaasspoelingen op de polikliniek urologie.

Blaasspoelingen met Immucothel

Initiële therapie U krijgt één week voor de spoeling een injectie  in de onderarm. We geven deze om te testen of u reageert op de medicatie. De reactie bestaat uit erytheem (roodheid van de huid). Deze injectie bestaat uit 1 mgr Immucocyanine in de linkeronderarm (bij linkshandigen in de rechteronderarm). Eventueel herhalen we dit tot maximaal 3 keer.

Onderhoudstherapie Zes weken achter elkaar 2×10 mgr Immunocyanine, eenmaal per week. In de meeste gevallen houden we deze dosering aan. Het kan zijn dat uw behandelend uroloog om een bepaalde reden van deze dosering afwijkt.

De voorbereiding

Wij adviseren u de dag van de blaasspoeling niet te veel te drinken. U moet de spoelvloeistof  minimaal 1 uur in de blaas houden. Weinig drinken voorkomt dat u voortijdig moet plassen. Voorafgaande aan de spoeling vraagt de verpleegkundige om uit te plassen.

De spoeling

U neemt plaats op de onderzoektafel. De verpleegkundige desinfecteert de ingang van de plasbuis. Daarna brengt ze een katheter (slangetje) in uw blaas. Het inbrengen kan wat gevoelig zijn. Vervolgens sluit ze het middel Immucothel op de katheter aan. De spoelvloeistof loopt rustig in uw blaas. Als de spoelvloeistof volledig is ingelopen, verwijdert de verpleegkundige de katheter. Het middel hecht zich aan de blaaswand en zorgt voor een immuunreactie. Vervolgens probeert u de spoelvloeistof minimaal één uur in uw blaas te houden.

Voorzorg en nazorg

Als u de eerste keer na de spoeling plast kan er lucht mee komen, die is ingespoten bij de spoeling. Vermijd huidcontact met de vloeistof. Mocht er wat vloeistof op de huid komen, dan dient u uw huid te reinigen met water en zeep. De eerste keer dat u thuis heeft geplast, kunt u het best uw onderlichaam wassen. Mannen kunnen het beste de eerste keer zittend plassen. Spoel het toilet goed door. Bij morsen van urine buiten het toilet is het belangrijk dat u de omgeving goed reinigt. Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was.

Behoudens huishoudelijke maatregelen en normale hygiëne hoeft u geen extra voorzorgen te nemen. We raden u aan om op de dag van de spoeling en de dag erna geen geslachtsgemeenschap te hebben.

Bijwerkingen

 • Verhoogde aandrang en branderigheid bij het uitplassen kort na de spoeling.
 • De dag na de spoeling kunt u wat griepachtige verschijnselen verkrijgen zoals koorts, niet lekker voelen en spierpijn.
 • De eerste keren na de spoeling kan er wat bloed bij zitten.
 • Vrijwel altijd zijn deze verschijnselen verdwenen op de dag na de spoeling. Zo niet, dan kan de uroloog de symptomen bestrijden met medicamenten

Blaasspoelingen met BCG

BCG (Bacilus Calmette Guérin) is een blaasspoeling met een oplossing van verzwakte tuberculosebacteriën. In eerste instantie werd dit vaccin gebruikt om mensen te beschermen tegen tuberculose. Later bleek bij toeval dat dit middel ook werkzaam is bij sommige soorten van kanker, met name blaaskanker. BCG bleek het meest effectief te zijn bij de oppervlakkige vorm van blaaskanker en vooral als het rechtstreeks via een katheter in de blaas wordt ingebracht. Waarschijnlijk zet het BCG het lichaam aan tot afweer tegen de kwaadaardige cellen. Het remt het ongecontroleerd groeien van lichaamscellen waardoor de kans op recidief en progressie wordt verminderd.

Aantal spoelingen

De eerste blaasspoeling gebeurt enkele weken na de ingreep. We starten de behandeling op de poli met iedere week 1 blaasspoeling, dit gedurende 6 weken. Drie maanden hierna krijgt u een blaasonderzoek. Hierna geven we herhalingsspoelingen in een 3 wekelijks schema op maand 6, 12, 18, 24, 30, 36. Dit schema geldt als er tussentijds geen recidief aanwezig is.

In de meeste gevallen houden we deze dosering aan. Uw behandelend uroloog kan om een bepaalde reden van deze dosering afwijken.

Voorbereiding

U neemt plaats op de onderzoektafel. De verpleegkundige desinfecteert de ingang van de plasbuis. Daarna brengt zij een katheter (slangetje) in u blaas. Het inbrengen kan wat gevoelig zijn. Vervolgens sluit zij het middel BCG op de katheter aan. De spoelvloeistof loopt rustig in uw blaas. Als de spoelvloeistof volledig is ingelopen, verwijdert de verpleegkundige de katheter. Het middel hecht zich aan de blaaswand en zorgt voor een immuunreactie. Hierna mag u het ziekenhuis verlaten. Vervolgens moet u proberen het medicijn 1 uur in de blaas te houden, zodat het goed in kan werken. Het is de bedoeling dat u niet gaat rusten maar in beweging blijft, zodat alle kanten van de blaas gespoeld worden.  Na 1 uur kunt u de blaasspoeling zittend uitplassen op het toilet.

Voorzorg en nazorg

Als u de eerste keer na de spoeling plast kan er lucht mee komen, die is ingespoten bij de spoeling. Vermijd huidcontact met de vloeistof. Mocht er wat vloeistof op de huid komen, dan dient u uw huid te reinigen met water en zeep. De eerste keer dat u thuis heeft geplast, kunt u het best uw onderlichaam wassen. Mannen kunnen het beste twee dagen zittend plassen. Spoel het toilet goed door. Bij morsen van urine buiten het toilet is het belangrijk dat u de omgeving goed reinigt. Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was.

Behoudens huishoudelijke maatregelen en normale hygiëne behoeven geen extra voorzorgen genomen te worden.

Advies ten aanzien van geslachtsgemeenschap

Omdat het niet precies bekend is hoelang eventuele resten van de BCG-spoeling achter blijven in de blaas adviseren we om gedurende 1 week na het toedienen van de blaasspoeling bij seksuele handelingen een condoom te gebruiken.

Mogelijke complicaties

Uit eerder uitgevoerd onderzoek is bekend dat bij de behandeling bijwerkingen kunnen optreden.

De bijwerkingen die op kunnen treden bij de BCG-behandeling zijn:

 • De middag van de spoeling zult u wat meer aandrang hebben, wat vaker moeten plassen en kan het plassen gevoelig zijn.
 • De dag van en de dag na de spoeling kunt u wat griepachtige verschijnselen krijgen (koorts, spierpijn, niet lekker).
 • Bij koorts hoger dan 38.5°C gedurende twaalf uur of meer vragen we u om contact op te nemen met de polikliniek urologie.
 • De eerste paar keer na de spoeling kan er wat bloed bij de urine zitten.

Mocht het urineonderzoek uitwijzen dat er sprake is van een blaasontsteking dan stellen we de blaasspoeling uit en behandelen we eerst de ontsteking met antibiotica. Bij elk onderzoek zullen we u naar de hierboven genoemde symptomen vragen. De bijwerkingen verdwijnen doorgaans na twee dagen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek urologie. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

ZorgSaam ziekenhuis:

 • locatie De Honte Terneuzen    tel: 0115-688340
 • locatie Antonius Oostburg        tel: 0117- 459373
 • locatie Liduina Hulst                 tel: 0114- 373020

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.