Bij een vernauwing van de voorhuid van de penis (phimosis) kan de voorhuid niet meer over de eikel worden teruggeschoven. Dit kan een medische reden zijn om tot een besnijdenis (circumcisie) te besluiten. Om geloofsredenen kan vooral bij kinderen ook tot een besnijdenis worden besloten.

Voorbereiding

Uw medicijngebruik heeft u vooraf met de specialist besproken. “Bloedverdunners” moeten in overleg met uw specialist tijdig worden gestopt.

De operatie

De ingreep wordt doorgaans in dagbehandeling uitgevoerd meestal onder plaatselijke verdoving. Er worden dan twee injecties aan de basis van de penis gegeven. De gehele penis is daarmee tijdens de ingreep verdoofd. Bij kinderen wordt de ingreep ook wel onder algehele anesthesie (narcose) uitgevoerd. Bij een besnijdenis (circumcisie) wordt de voorhuid een stuk ingekort. Bij de chirurgische ingreep maakt de arts de voorhuid los en verwijdert deze. Hij maakt het restant met oplosbare hechtingen vast aan de rand van de eikel. Tegenwoordig wordt ook wel gebruik gemaakt van een soort ronde klem, die over de penis heen kan worden geschoven en op de voorhuid wordt geplaatst. De voorhuid wordt op die manier langzaam ‘afgeklemd’. Het plaatsen van deze klem gebeurt ook onder een plaatselijke verdoving.

Na de besnijdenis (circumcisie) komt de eikel geheel bloot te liggen. Wanneer dat als behandeling wegens een vernauwing van de voorhuid (phimosis) niet de wens van de patiënt is, kan de arts een voorhuidplastiek doen, waarbij de voorhuid wijder wordt gemaakt.

Een besnijdenis (circumcisie) duurt ongeveer een half uur. Na een tot twee uur raakt de verdoving uitgewerkt en komt het gevoel in de penis weer terug.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of wondinfectie. Gelukkig komen deze weinig voor.

Na de ingreep

Als de verdoving uitgewerkt is, kunnen er wat pijnklachten zijn, waarvoor pijnstillers als paracetamol kunnen helpen. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is raadzaam om voor de ingreep al vast deze pijnstillers in huis te hebben. Het plassen kan de eerste paar keer een branderig gevoel geven. Dit verdwijnt bij doorplassen. Aanbevolen wordt de eerste 24 uur na de ingreep zo veel mogelijk rust te houden. Na een dag kunt u weer aan het werk tenzij u zwaar lichamelijk werk verricht.

Adviezen voor thuis

Kort na de ingreep kan de penis er gezwollen en blauwrood uitzien. Dit verdwijnt in de loop van de week. Om de zwelling tegen te gaan doet u er goed aan om de eerste dag de penis omhoog te leggen in de broek.

Iedere dag na het douchen moet u de wond verzorgen, eventueel met vaseline.

Uw arts zal u zeggen wanneer u weer met bloedverdunners kunt beginnen.

Het korter zijn van de voorhuid heeft geen invloed op de seksuele beleving. Als de wond genezen is, is geslachtsgemeenschap weer mogelijk. Bij ontslag krijgt u eventueel een afspraak mee voor de poliklinische controle.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden, verpleegafdeling B1, telefoon 0115 – 688581

Wanneer zich thuis na de operatie problemen gerelateerd aan de behandeling voordoen, neem dan contact op met het ziekenhuis:

  • Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur de polikliniek Chirurgie, telefoon 0115 – 688423.
  • Zo nodig kunt u buiten deze tijden bellen met het Avond, Nacht en Weekend Hoofd Telefoon 0115 – 688156.

Het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis

Een online omgeving waar u als patiënt veilige toegang heeft tot een gedeelte van uw medisch dossier. In overleg met o.a. de medisch specialisten breiden we de onderdelen van het Patiëntenportaal stap voor stap uit. We verbeteren én vernieuwen, zodat u steeds meer mogelijkheden heeft. Krijgt u zorg van ons? Bezoek regelmatig het Patiëntenportaal om informatie in te zien.